Heron Island, een van de vele eilanden in de honderden koraalrifs ten oosten van Australië (WikiMedia Commons)

Tweeduizend wetenschappers eisen redding Grote Barrièrerif

Tweeduizend deskundigen van koraalriffen dringen aan op snelle stappen om het Grote Barrièrerif aan de Australische oostkust te redden, door onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dat schrijven ze in een brief aan Australisch premier Malcolm Turnbull.

woensdag 29 juni 2016 18:19
Spread the love

Een gemeenschappelijke brief van de International Society for Reef Studies, is aan Australisch premier Malcolm Turnbull verstuurd in naam van de tweeduizend aanwezigen op het internationale symposium van de organisatie van 19 tot 24 juni in Honolulu, Hawaï.

“Zoals bekend zijn koraalriffen bij de meest biodiverse ecosystemen op de planeet en zijn ze ecologisch nuttig voor meer dan 500 miljoen mensen over de hele wereld”, schrijven ze. “Ze worden echter bedreigd met totale ineenstorting door de snelle klimaatverandering.
De helft van alle koraalriffen is al vernield door een combinatie van lokale en wereldwijde factoren en de komende twee decennia zal die schade nog toenemen naarmate de temperatuur blijft stijgen.” Volgens de betrokken wetenschappers vormt dat een bedreiging voor een kwart van alle zeeleven en daarmee ook voor honderden miljoenen mensen die van dat leven afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

 

“Dit jaar zagen we de ergste verbleking van koraal in de geschiedenis”, waarschuwen de auteurs. “Dat vormt een bedreiging voor talrijke koralen overal ter wereld, inclusief het Grote Barrièrerif, het grootste en bekendste van alle riffen.”

Steenkool

Het Grote Barrièrerif aan de oostkust van Australië lijdt immers niet enkel onder de klimaatverandering, maar ook onder baggerwerken voor een nieuwe haven en intense scheepvaart. Australië plant een grote nieuwe haven in de buurt van het rif, voor de grootschalige export van steenkool.

“We roepen de Australische regering op om de export van steenkool niet langer te steunen, en specifiek om vergunningen voor nieuwe mijnen te stoppen of in te trekken, inclusief de steenkoolmijn in Queensland, die mogelijk de grootste ter wereld zal worden en ook de meest schadelijke bron van atmosferische vervuiling”, schrijven de wetenschappers. “We dringen er bij u op aan om de bescherming van het rif te verbeteren en het voortouw te nemen in dit wereldwijde en cruciale dossier.”

take down
the paywall
steun ons nu!