Stakingsactie: open brief aan Zuhal Demir

Stakingsactie: open brief aan Zuhal Demir

vrijdag 24 juni 2016 18:05
Spread the love

Geachte,

Tijdens het Kamerdebat van deze week klaagde U een stakingsactie met economische schade aan. Waarschijnlijk is het U ontgaan dat door het aanbrengen van economische schade de werkgever of inzake thema’s van maatschappelijk belang de overheid op die manier tot onderhandelen kan gedwongen worden. Voor de arbeidende klasse meestal het ultieme middel om hun eisen kracht bij te zetten.

Het antwoord van Kris Peeters voldeed zichtbaar aan Uw verwachtingen. Hij stelde dat de syndicale actie in verhouding moet zijn met de situatie die men aanklaagt, hiervoor refererend naar Europese regels.

Mevrouw Demir ik heb net als U instemmend geknikt toen ik het betoog van de minister van werk aanhoorde.

In gedachte had ik de notionele intrestaftrek die zorgt voor minder overheidsinkomsten, dus minder inkomsten voor ons allen want wij zijn de overheid. Ik dacht ook aan de indexsprong en de pensioenproblematiek om er maar een paar te noemen.

Wanneer de vakbondsacties in overeenstemming mogen zijn met de door het gewone volk geleden schade zitten deze sociale organisaties goed, ze zullen nog weken mogen staken om de economische schade in overeenstemming te brengen met de geleden schade.

Beleefde groeten,

Willy VERBEEK uit Herent

Militant binnen de geledingen van de christelijke arbeidersbeweging. Sociaal activist die de socialistische kameraden ziet als strijdvaardige partners voor een solidaire samenleving .

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!