Opinie - Luc Moerkerke, Stephanie Van Houtven

District Borgerhout blijft geloven in Rataplan

Eind deze week beslist Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz of Rataplan als kunstencentrum kan blijven bestaan. Het district Borgerhout gelooft meer dan ooit in Rataplan als creatief broeinest én als motor voor de buurt.

woensdag 22 juni 2016 15:39
Spread the love

Het district Borgerhout voorziet in zijn begroting middelen voor een deeltijdse medewerker voor Pleinhuis Zermatt op het Terloplein. Borgerhout wil de werking van Pleinhuis Zermatt verder ontwikkelen.

Onder impuls van Rataplan werd buurthuis ‘de Drei Pleintjes’ in 2013 omgevormd tot een open pleinhuis. En met succes. Er gaan volkskeukens, buurtmaaltijden en buurtvergaderingen door.

Er worden feesten voorbereid en er vinden kleine optredens en voorstellingen plaats. Kinderen kunnen er terecht voor huistaakbegeleiding. De jongeren uit de buurt komen er voetbal kijken op groot scherm. Organisaties als Buurtsport en De Reuzen vzw trokken er in met hun kantoor.  Zowat iedereen op en rond het Terloplein vindt er zijn plek.

Rataplan bracht de laatste jaren niet enkel cultuur in de eigen zaal. Het zette ook zijn schouders onder Pleinhuis Zermatt op het nabijgelegen Terloplein. “Onder impuls van Rataplan is Zermatt op een paar jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de buurt.

Door mee te investeren in de werking van Zermatt onderstrepen we niet alleen het belang van dit pleinhuis voor het Terloplein, maar ook ons geloof in het voortbestaan van Rataplan,” zegt districtsschepen Luc Moerkerke.

Eind deze week beslist Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz of Rataplan als kunstencentrum kan blijven bestaan. Het district Borgerhout gelooft meer dan ooit in Rataplan als creatief broeinest én als motor voor de buurt. “Rataplan slaagt erin om artistieke ontwikkeling te koppelen aan de ontwikkeling van een wijk in volle beweging. 

Hiermee maakt Rataplan het verschil tegenover veel andere kunsthuizen, die hun artistieke werk soms nogal steriel, los van hun omgeving zien,” zegt districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven, bevoegd voor cultuur. “Vanuit het districtscollege hebben we er bij minister Gatz dan ook op aangedrongen om ook de komende jaren Rataplan financieel te blijven ondersteunen vanuit het kunstendecreet.” Borgerhout zou Borgerhout niet zijn zonder Rataplan en Zermatt. Daarom investeren we als district met volle overtuiging in hun werking”.

Luc Moerkerke is districtsschepen Borgerhout 

Stephanie Van Houtven (sp.a) is districtsvoorzitter Borgerhout 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!