Bedenkingen bij het “Vlaamse”kindergeld

Bedenkingen bij het “Vlaamse”kindergeld

donderdag 16 juni 2016 09:12
Spread the loveOnderschrift

  • Gezinnen met twee of meer kinderen die naar de hogeschool gaan worden benadeeld, een kans om de democratisering van het onderwijs een extra boost te geven wordt verkeken. In dit systeem kosten oudere kinderen evenveel als jongere, onbegrijpelijk dat de leefdheidstoeslag wordt verlaten.
  • Men geeft een hoog basisbedrag voor alle kinderen dat gelijk is waardoor de ruimte voor sociale correctie wordt beperkt. Dit hoge basisbedrag zal veel van het budget opslorpen zodat er nog weinig budgettaire ruimte rest voor een doelgerichte bestrijding van kinderarmoede. Het is volgens Bea Cantillon, een experte ter zake, een gemist kans om van de kinderbijslag een instrument te maken voor de bestrijding van de kinderarmoede.
  • Het is hier een bedenkelijk politiek compromis, dat zelfs op de pof wordt gefinancierd. Want het is niet deze, maar de volgende Vlaamse regering die het geld voor de nieuwe kinderbijslag zal moeten vinden”
  • Het overgangssysteem – De indexsprongen moeten dienen om het overgangssysteem, het naast elkaar bestaan van het oude en het nieuwe systeem) te financieren. Men laat het geld ophoesten door hen die nu kindergeld krijgen – Een oud en een nieuw systeem naast elkaar laten bestaan is pure discriminatie.
  • Voor kinderen te laste verhoogt men het belastingvrij tarief, voor iemands die weinig belastingen betaalt heeft dat geen zin , ze krijgen wel een compensatie maar die zou het verlies niet compenseren. (Is wel een federale bevoegdheid)
  • De voorwaardelijkheid in de schooltoelagen is een slecht idee. De schoolparticipatie van mensen in armoede verhogen doe je niet met financiële straffen. De voorwaardelijke participatietoeslagen dienen onvoorwaardelijk te worden. Door het versterken van de inkomenspositie van mensen in armoede zal hun participatie aan de samenleving (en het onderwijs) toenemen.
  • Hoewel minister Vandeurzen belooft na de beslissingen een armoedetoets, dit is het de omgekeerde manier van werken. De fundamentele regeringsbeslissing is blijkbaar al genomen. Heeft de armoedetoets dan nog zin?
  • Waarom geld geven? Zou men het budget niet beter gebruiken om bv het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs te verminderen, schoolabonnementen tegen sterk gereduceerde prijzen aan te bieden  , gratis doktersbezoek voor kinderen , gratis lidmaatschap voor sport en of culturele verenigingen  , zo komen de middelen bij het kind terecht en niet bij ouders die dat uitnoodzaak dikwijls aanwenden voor andere doeleinden. Het zouden maatregelen zijn die drempelverlagend werken om volledig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Mogelijks zal je door lage drempels in te bouwen vragen naar nog meer maatschappelijke dienst en hulpverlening losweken, maar daar is toch niks verkeerd mee?

take down
the paywall
steun ons nu!