Het iconische beeldhouwwerk van een revolver met een knoop in de loop aan het VN-hoofdkwartier in New York (Tressia Boukhors/IPS)

Handel in lichte wapens neemt wereldwijd gigantisch toe

De handel in klein wapentuig neemt in de afgelopen jaren “alarmerend” toe volgens onderzoek door de organisatie Small Arms Survey.

donderdag 9 juni 2016 14:44
Spread the love

Het rapport Trade Update 2016: Transfers and Transparency van het onafhankelijke onderzoeksproject Small Arms Survey spreekt over een alarmerende toename van de handel in klein wapentuig zoals pistolen, geweren en lichte munitie.

Small Arms Survey is een samenwerkingsverband van vredesorganisaties, organisaties tegen de wapenhandel, mensenrechtenorganisaties en VN-organisaties. Onder meer de Belgische organisaties GRIP en CERD en het Nederlandse Clingendael zijn er lid van.

Enorme bedragen

Doelstelling 16 van de VN- Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), vorig jaar september door de Verenigde Naties aangenomen, gaat over de overeenkomst van de lidstaten om ongeoorloofde wapenhandel significant te verminderen tegen 2030 (zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN).

“De SDG-agenda zet hoog in op de reductie van wapenhandel als een van de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling”, zegt Anna Alvazzi del Frate, programmadirecteur van Small Arms Survey.

Van 2012 tot 2013 klom de lichte wapenhandel tot een marktwaarde van 5,3 miljard euro, een toename met 17 procent of 0,8 miljard euro in één enkel jaar tijd

De VS was toen de grootste exporteur en importeur van klein wapentuig: het land exporteerde voor 970 miljoen euro tijdens de door small Arms Survey onderzochte periode. Italië en Duitsland verkochten elk voor 440 miljoen euro kleine wapens aan andere landen.

Nog zestien andere landen exporteerden voor meer dan 88 miljoen dollar. Totaal is dit het hoogste cijfer sinds het begin van het onderzoek in 2001. “De gegevens in het rapport zijn betrouwbaar maar nog niet volledig”, zegt Eric Berman, directeur van Small Arms Survey. “Transparantie over wapenhandel blijft een heikel punt en wereldwijd erg ongelijk.”

Volgens de transparantiebarometer in het rapport zijn de landen die het meest transparant communiceren over hun wapenhandel Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Zuid-Afrika maakte de beste vorderingen op het vlak van transparantie. De minst transparante landen zijn Iran, Noord-Korea, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (UAE).

Terwijl verschillende landen uit het Midden Oosten als weinig transparant werden aangeduid, zijn ze tegelijk ook bij de grootste importeurs van lichte wapens. Het aantal geregistreerde transfers in het Midden-Oosten verdubbelde van 2012 tot 2013.

De UAE werden volgens het rapport de vierde grootste importeur van kleine wapens ter wereld met een stijging van 62,6 in 2012 naar 148 miljoen euro in 2013. Tijdens dezelfde periode verdriedubbelde Saoedi-Arabië zijn wapenimport van 47,6 naar 148 miljoen euro.

Bron: UN-Backed Findings Reveal Startling Small Arms Trade Increase

take down
the paywall
steun ons nu!