De grote VOKA-leugen: de werknemers gaan erop vooruit

De grote VOKA-leugen: de werknemers gaan erop vooruit

VOKA rekent ons voor dat de gemiddelde werknemer erop vooruit gaat en wel met €90,00/maand. Maar kloppen de VOKA-rekeningen?

zaterdag 4 juni 2016 16:05
Spread the love

Volgens VOKA-topman Maertens is de loonbrief op het einde van de maand de enige referentie. Maertens gaat er nog steeds van uit dat de werknemers een bende dommerikken zijn die je om het even wat kan wijs maken.

Als je 1% meer loon ontvangt ten gevolge van de Tax shift maar je langs de andere kant 10% meer kosten hebt door de gestegen prijzen, de Turteltax en de factuurregering, dan ga je er volgens Maertens toch nog op vooruit want het enige referentiepunt is de loonbrief op het einde van de maand. Met de indexsprong houden we geen rekening. Simpel toch? Hoe zou het toch komen dat die domme werkmensen dat niet verstaan?

Regering plundert hardwerkende Vlaming

Feit is dat deze regering het slechts mogelijke rapport krijgt van Europa en op het vlak van inkomensontwikkeling zijn we de slechtste van de Europese klas en komen zelfs na Griekenland.

Deze regering plundert de portefeuille van de hardwerkende Vlaming om het VOKA-profitariaat te bedienen met miljardensubsidies. Iets waar zelfs Europa België voor op de vingers tikt maar ultra rechts reageert niet.

Wanneer we er de Europese statistieken (Eurostat) bijhalen zien we dat het Belgische patronaat het meest gepamperde in Europa en ver daarbuiten is. Laten we even vergelijken met onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Uit Eurostat blijkt dat de regering per Belg maar liefst € 1.800,00/jaar meer uitgeeft aan subsidies voor bedrijven dan Duitsland.

Voor een gezin met 2 kinderen is dat dus € 7.200,00 per jaar meer. En wat krijgen deze hardwerkende Vlamingen, Walen en Brusselaars daarvoor terug?

Oproepcontracten, langer werken voor minder geld, 22% minder inkomen voor deeltijdse werknemers, terugkeer van de 45-urenweek, gratis overuren presteren, Turteltax, meer accijnzen, hogere facturen voor water en gas, hogere schoolkosten, duurder openbaar vervoer, meer stress, onwerkbaar werk, burn-out, 64% meer langdurig zieken en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Karel Van Eetvelt

En als klap op de vuurpijl noemt Karel Van Eetvelt van UNIZO de mensen die opkomen voor hun rechten terroristen. Dat is m.i. het voorlopige dieptepunt van Van Eetvelts carrière.

De vakbonden zijn de oeverloze scheldpartijen van de UNIZO-voorzitter al gewend. Maar deze uitval getuigt toch wel van erg weinig respect voor de familie van de  slachtoffers van de terreuraanslagen. Ik zeg voorlopig dieptepunt want telkens als ik denk dat Van Eetveldt de absolute bodem van slechte smaak heeft bereikt vindt hij op die bodem wel altijd een luik waardoor hij nog dieper kan gaan.Ik heb nog geen enkele zelfstandige tegengekomen die het met hem eens was.

Zelfstandigen weten immers dat als hun klanten, die dikwijls werknemer zijn, verarmen, zij ook verarmen. Maar ik heb ook nog nooit een zelfstandige tegengekomen die lid was van UNIZO. UNIZO vertegenwoordigt minder dan 5% van de zelfstandigen en is dus absoluut niet representatief. Vandaar waarschijnlijk het constante laweit van Van Eetvelt.

Cadeaupolitiek miljonairs en miljardairs

Ten gevolge van de cadeaupolitiek voor de miljonairs en miljardairs en het aanmoedigen van fiscale fraude door er niet tegen op te treden (Lux leaks, Swiss leaks, Panama papers, KB LUX, HSBC-schandaal ….) krijgen we steeds grotere begrotingstekorten die dan weer moeten betaald worden door de hardwerkende Belgen. Daardoor wordt de middenklasse steeds maar kleiner.

Maar de hebzucht van de VOKA miljonairs en miljardairs wordt steeds groter. Ze moeten nu zelfs een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werknemers betalen niet meer doorstorten naar de overheid en dat deel wordt steeds groter. Deze grap heeft de werknemers tot nu toe € 19 miljard gekost. In 2012 waren er 3.368.370 werknemers in dit land onderworpen aan de RSZ. Elk van hen heeft dus al € 5640,71 belastingen aan hun patroon betaald.

Een unicum in de wereld: de werknemers die hun belastingen betalen aan de patroon i.p.v. aan de gemeenschap. En wat moeten de patroons in ruil voor al dat lekkers doen? Niks buiten hun zakken open houden. De patroons krijgen nu al veel meer subsidies dan ze vennootschapsbelastingen betalen.

Moegetergde Belgen

Ter vergelijking: alle uitkeringen van alle werklozen, deeltijds werkenden, bruggepensioneerden, schoolverlaters, tijdelijk en economisch werklozen enz. samen (€ 12 miljard; begroting RVA) zijn nog altijd maar een fractie van de voordelen die bedrijven binnen rijven.

Hoeft het dan te verwonderen dat de moegetergde Belgen uiteindelijk naar het stakingswapen grijpen om de patroons ertoe te overhalen opnieuw het sociaal overleg serieus te nemen?

VOKA, UNIZO en deze miljonairsregering hebben immers afgesproken het sociaal overleg op te blazen omdat het zoveel makkelijker is de werknemers te bestelen dat het niet mooi meer is. We kunnen alleen maar hopen dat de stakingen zich uitbreiden naar de private sector zodat ook de VOKA leden de schade ondervinden. En eens deze groter wordt dan de opbrengst van hun hold-up op de bevolking zullen ze allicht terug keren naar de onderhandelingstafel.

Plooien is geen optie voor de vakbonden. Het waardig leven van de werknemersklasse staat hier op het spel.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!