Wereldbank doet geen inspanning om allerarmsten van energie te voorzien

De Wereldbank slaagt er niet in om haar beloften omtrent energievoorziening na te komen. Dit blijkt uit cijfers van 11.11.11. Door bijna uitsluitend in te zetten op gecentraliseerde energievoorziening, laat de organisatie de mensen die het het hardst nodig hebben, nog maar eens in de kou staan.

vrijdag 3 juni 2016 13:43
Spread the love

Energievoorziening blijft in een groot deel van de wereld een gigantisch probleem. Zo hebben 1,3 miljard mensen, goed voor bijna één vijfde van de wereldbevolking, vandaag nog steeds geen toegang tot elektriciteit.

Uit een rapport van 11.11.11 blijkt dat de Wereldbank, één van de grootste sponsors van het ‘duurzame energie voor allen-initiatief’ er niet in slaagt om haar mooie beloften omtrent energievoorziening om te zetten in de praktijk.

‘Sustainable energy for all’

‘Sustainable energy for all’, duurzame energie voor iedereen, is een initiatief van de Wereldbank dat gelanceerd werd in 2013, met als hoofddoel universele toegang tot moderne en betrouwbare energie.

Toch besliste de Wereldbank om het grootste deel van haar middelen te investeren in gecentraliseerde energievoorziening, de zogenaamde ‘on-grid’ projecten, waartoe mensen uit afgelegen en landelijke gebieden geen toegang hebben.

Dit is problematisch, want energie-armoede is vooral een ruraal probleem. Zo leeft 95% van de mensen zonder stroom in Sub-Sahara-Afrika of in Azië. 84% van hen leeft in landelijke, en dus afgelegen gebieden. 

Energie-armoede

11.11.11 reageert teleurgesteld: “Grote gecentraliseerde energienetwerken zijn niet geschikt om energie-armoede aan te pakken. De Wereldbank gaat eerder op zoek naar makkelijk te verwezenlijken projecten dan naar manieren om de armsten te bereiken.“

Door maar liefst 75% van haar budget te investeren in gecentraliseerde energievoorziening, gaat de Wereldbank trouwens lijnrecht in tegen het advies van het International Energy Agency (IEA), dat voor een efficiënte bestrijding van energie-armoede slechts een investering van 36% van de middelen in on-grid projecten aanraadt. 

Volgens het IEA zal er in de toekomst veel meer moeten ingezet worden op gedecentraliseerde, maar ook op duurzame energievoorziening. Hiervoor zal naar schatting jaarlijks ongeveer 20 miljard euro extra nodig zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!