Opinie - Sarah Scheepers , Hakim Benichou

Minister Muyters maakt een sprong(etje) vooruit

Het actieplatform #praktijktestennu, een platform van middenveldorganisaties dat strijdt tegen discriminatie op de arbeidsmark, is blij verrast door de gedachtenwisseling met minister Muyters in de commissie werk van het Vlaams Parlement. De minister stelde daar een akkoord voor over de inzet van mystery calls in de dienstenchequesector. Het platform stelt zicht echter vragen bij het enthousiasme van de minister over de acties die in 28 van de 33 sectorconvenanten zouden zijn opgenomen om discriminatie aan te pakken.

vrijdag 3 juni 2016 18:05
Spread the love

Een taboe doorbroken

Mystery calls zullen decretaal verankerd worden in de erkenningsvoorwaarden van dienstenchequebedrijven. Dat deze eis van het actieplatform #praktijktestennu een realiteit wordt is goed nieuws. Hierdoor wordt contractueel vastgelegd dat bij een onderneming die als dienstenchequebedrijf erkend is, mystery calls uitgevoerd kunnen worden.. Volgens Muyters is deze “doorbraak” er pas drie dagen geleden gekomen.

Vandaag blijkt dat de minister hierover enkel een akkoord heeft met Federgon en de VVSG en nog niet met de vakbonden van de dienstenchequesector. Het ABVV heeft hierop zelf met een Belga-bericht gereageerd. Het actieplatform verwacht dat de vakbonden een actieve rol zullen spelen in de verwezenlijking van deze doorbraak in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer.

Sensibiliserende acties alleen is onvoldoende

De minister gaf aan dat de mystery calls vooral sensibiliserend moeten werken. Dit roept bezorgde reacties op bij het actieplatform. Dienstenchequesbedrijven die discriminatie toelaten moeten niet enkel gesensibiliseerd, maar ook bestraft worden. De koppeling van de mystery calls aan de erkennnigsvoorwaarden is alvast een stap in de goede richting. Bij achtereenvolgende overtredingen zal de sociale inspectie verwittigd worden. Hetgeen Federgon eerst niet wilde doen, lijkt nu toch mogelijk.

Sectorconvenanten te soft

Ondanks het goede nieuws maakt het actieplatform zich zorgen over de Vlaamse sectorconvenanten. De minister bejubbelde in de gedachtenwisseling van 2 juni dat er in 28 van de 33 sectorconvenanten specifieke en concrete acties genomen worden rond non-discriminatie. Het platform analyseerde deze teksten in detail, en vond vooral sensibiliserende acties terug.

Sensibilisering alleen werkt jammer genoeg niet, dat weten we. Automobilisten worden gesensibiliseerd om hun rijsnelheid aan te passen, maar zullen dit vaak pas effectief doen, nadat ze een flinke boete in de bus kregen. Zo ook met anti-discriminatie. Het platform kijkt uit naar maatregelen die de handhaving van het anti-discriminatiebeleid in de Vlaamse sectoren effectief garanderen.

Alles over het platform #Praktijktestennu: www.jobdiscriminatie.be/wie

take down
the paywall
steun ons nu!