Peeters op bezoek bij El Khomri: wereldvreemd of provocatie?

Een schijnbaar trotse Kris Peeters die poseert naast de Franse minister van Werk Myriam El Khomri. Kris Peeters kon het niet laten om die foto gisteren via Twitter de wereld in te sturen. Begeleidende tekst: “Inspirerend onderhoud”. Rekening houdend met de gespannen situatie in zowel Frankrijk als België is het moeilijk om die foto niet als een provocatie te beschouwen.

donderdag 2 juni 2016 14:59
Spread the love

De Franse premier Valls was van plan om tussen 15 en 19 juni een officieel staatsbezoek te brengen aan Canada. Maar dat bezoek werd voorlopig gecancelled. De officiële reden luidt dat Valls de situatie op de voet wil volgen, maar waar het vooral op wijst is een groeiende paniek bij de Franse bewindsvoerders.

Die paniek is niet helemaal onterecht. Sinds begin maart wordt er in Frankrijk duchtig gemanifesteerd. Eerst waren het vooral scholieren en studenten, daarna volgden de vakbonden en in het kielzog van de protesten ontstond de pleinbeweging NuitDebout.

De laatste weken vertaalt de niet aflatende protestgolf zich in stakingen die over het hele land voelbaar zijn: onder meer kerncentrales, raffinaderijen en het publiek transport lagen stil. In die mate zelfs dat de brandstofvoorziening in het gedrang kwam. Vandaag gaat de metro in Parijs dicht, ook de luchtverkeersleiders zullen staken. En dat allemaal vlak voor de aanvang van het EK, waarbij de ogen van de hele wereld gericht zullen zijn op Frankrijk.

Aanleiding voor al dat protest? Nog steeds de nieuwe arbeidswetgeving, ook wel loi travail of loi El Khomri genoemd, naar de Franse minister van Arbeid Myriam El Khomri. De door El Khomri gevoerde wijziging in de arbeidswetgeving maakt het voor werkgevers makkelijker om de arbeidsduur te verlengen voor hun werknemers. Onderhandelingen over arbeidsduur verschuiven van sectoraal niveau naar het bedrijfsniveau. Idem voor loonverlagingen en vakantieregelingen in geval van ziekte of familiale omstandigheden. Dit betekent in praktijk verregaande flexibilisering van de arbeid en verminderde onderhandelingsmacht voor werknemers. Een volledig overzicht van de verregaande ingrepen vind je hier.

De Wet Peeters vertoont overeenkomsten met de Franse loi travail. Net als El Khomri opent Peeters de deur naar een verhoging van de arbeidsduur. Een 45-uren week zal in praktijk bijvoorbeeld mogelijk worden. En Peeters wil ook de regelingen voor avond-, weekend- en nachtwerk versoepelen.

Franse Turtelboom

Tijdens de laatste vakbondsbetoging waren er bijzonder veel borden en slogans die refereerden naar de Wet Peeters. De mogelijkheid creëren voor de introductie van de 45-uren week is voor veel vakbondsmilitanten een brug te ver. Maar niet alleen voor vakbondsmilitanten. Ook jongeren laten van zich horen, ondermeer door groepen als Bloquons la semaine de 45h/Blokkeer de 45-urenweek op te richten. De voorbije week werd ook zowel de website van CD&V als die van Kris Peeters gehackt door Anonymous Belgium.

Kortom, de Wet Peeters zorgt nu al voor de nodige ongerustheid. Dat Peeters er temidden van de sociale onvrede ervoor kiest om in Parijs te poseren met collega El Khomri, valt daarom op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zeker in Franstalig België hebben de Franse protesten een sterke invloed, zich verbinden met een figuur als El Khomri kan enkel leiden tot meer ongerustheid en wrevel.

Maar de keuze van Peeters is vooral ook hoogst onverstandig. El Khomri is een beetje de Turtelboom van Frankrijk op dit moment. Ruim zestig procent van de Fransen wil de loi travail weg of gewijzigd zien. De populariteit van de huidige regering en de Franse president Hollande staat door de aanhoudende protesten op een absoluut dieptepunt.Uit de recentste barometer van peilingsbureau Odoxa/PQR blijkt dat El Khomri de vierde meest gehate politieke figuur van Frankrijk is. Zij laat enkel Marine Le Pen, Marine Maréchal Le Pen en Nicolas Sarkozy achter zich. Slechts 9 procent van de Fransen heeft enige sympathie voor haar. Daarmee staat ze zelfs op de laatste plaats.

Peeters plaatst zichzelf dus niet bepaald in een populair kamp. En daarmee zal ook zijn populariteit in België niet toenemen. Toch is er voor Peeters geen vuiltje aan de lucht. Hij noemde zijn ontmoeting met El Khomri “inspirerend”.

take down
the paywall
steun ons nu!