Honingbij lijdt ook onder gedrag stadsbewoners

Honingbijen komen niet alleen in aanraking met schadelijk landbouwgif, maar ook veelvuldig met insecticiden die particulieren gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van de Purdue-universiteit in de Amerikaanse staat Indiana.

woensdag 1 juni 2016 11:53
Spread the love

De onderzoekers troffen bestrijdingsmiddelen die particulieren gebruiken aan in stuifmeel dat bijen verzamelen. Honingbijen bleken het grootste deel van hun stuifmeel te verzamelen van andere planten dan landbouwgewassen, zelfs in gebieden met veel maïs en sojabonen.

Het onderzochte stuifmeel was afkomstig uit bijenkorven op drie plaatsen in de Corn Belt, een landbouwgebied in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Het bevatte resten van verschillende pesticiden, inclusief neonicotinoïden, die bekend staan om hun giftigheid voor bijen. Neonicotinoïden worden vooral gebruikt in de landbouw. De hoogste concentraties pesticiden bleken echter afkomstig van pyrethroïden, die vooral gebruikt worden tegen muggen, wespen en andere hinderlijke insecten.

Verrast

“Hoewel slechts klein deel van het stuifmeel afkomstig was van landbouwgewassen, bleken de onderzochte bijen te zijn blootgesteld aan veel meer chemicaliën dan we hadden verwacht”, zegt Christian Krupke, hoogleraar Entomologie. “Landbouwchemicaliën vormen maar een deel van het probleem. Huiseigenaren en stedelijke landschappen leveren een grote bijdrage, zelfs als de bijenkorven direct naast velden met gewassen staan.”

Ook onderzoeker Elizabeth Long toonde zich verrast over de uitkomsten. “Als je om bijen geeft, gebruik dan alleen insecticiden als het echt nodig is, want bijen komen ermee in aanraking”, zegt ze.

Tuinen

Neonicotinoïden, die vooral gebruikt worden op landbouwgrond, zijn giftiger voor bijen dan pyrethroïden. De pyrethroïden worden echter vooral gebruikt waar de insecten het liefst zijn: in de buurt van huizen en tuinen met veel bloeiende planten.

De studie suggereert dat bijen in de Corn Belt blootstaan aan veel meer chemicaliën dan toe nu toe werd aangenomen, omdat onderzoekers en de media vooral de nadruk leggen op de schadelijke effecten van neonicotinoïden, zegt Krupke.

Er is volgens hem nog weinig bekend over hoe de insecticiden met elkaar interageren en welke invloed ze op bijen hebben. De schadelijkheid van een insecticiden kan bijvoorbeeld toenemen in combinatie met schimmelwerende middelen die op zichzelf niet schadelijk zijn voor insecten.

take down
the paywall
steun ons nu!