President Dilma Rousseff in gesprek met Glenn Greenwald (the intercept.com)
Interview -

Eerste interview van president Dilma Rousseff na de ‘coup’

Op dinsdag 17 mei 2016 sprak journalist Glenn Greenwald met president Dilma Rousseff in het presidentieel paleis. Het is haar eerste interview sinds ze werd geschorst. Het interview van 22 minuten in het Portugees met Engelse ondertitels staat onder deze samenvatting met enkele vertaalde citaten.

zondag 22 mei 2016 21:48
Spread the love

(Dit is een selectie van citaten uit het interview)

‘Budgettaire onregelmatigheden’

GG: “Wat betreft de beschuldigingen tegen uw persoon. Ik weet dat andere presidenten, waaronder Fernando Henrique Cardoso1 en een aantal provinciegouverneurs2 gelijkaardige budgettaire manipulaties hebben uitgevoerd zoals u, misschien niet in dezelfde mate, maar ze hebben het wel gedaan. Ik weet dat u benadrukt dat deze budgettaire daden geen grote misdaden of wangedrag zijn waar een afzetting voor van toepassing is…”

DR: “Dat zijn geen grote misdrijven net zomin als het misdrijven zouden zijn tegen de begroting. Het zijn gewoon geen misdrijven.”

GG: “Bent u het er mee eens dat de Wet op Fiscale Verantwoordelijkheid ze verbiedt?”

DR: “Neen, dat wordt niet verboden door de Wet op Fiscale Verantwoordelijkheid. Wat wordt beschouwd als een budgettaire manipulatie? De begrotingswet (van 2014) voor de uitgaven (voor 2015) staat een procedure toe die bekend staat als complementaire kredieten. Wat zegt die wet? Die zegt dat wanneer je verwacht dat er extra fiscale inkomsten gaan komen van een specifiek initiatief, dat je dat surplus mag herinvesteren in het budget. Laat me jou deze vraag stellen: Waar komen deze regels vandaan? Van het Hoge Verkiezingshof. Het krediet dat ik toestond was aangevraagd door het ministerie van justitie, door het gerecht.“

“Dit was geen overschot van de algemene inkomsten. Dit was een extra krediet van specifieke programma’s, van een aantal extreem technische zaken. Daarvan is niets in het geheim gebeurd. Dat is op ieders bureau gepasseerd. Het gerecht heeft dit soort analyse altijd al gedaan.”

De witte mannelijke regering van Temer

GG: “U was de eerste vrouwelijke president van Brazilië. Uw vervanger, Michel Temer, heeft vorige week een kabinet van 23 ministers benoemd. Geen enkele vrouw, geen enkele zwarte en één op drie beschuldigd van corruptie. Hoe hebt u gereageerd toen u zijn team zag?”De regering-Temer (Agência Brasil)

DR: “Kijk, Ik meen dat deze interim en illegitieme regering heel conservatief zal zijn op alle vlakken. Eén aspect daarvan is dat ze helemaal wit en mannelijk is, zonder één zwarte, in een land dat volgens de laatste volkstelling van 2010 – ik denk dat dit heel belangrijk is – meer dan 50 procent telt van mensen die zich identificeren met Afrikaanse roots. Geen vrouw of geen zwarte hebben in je regering toont een zeker gebrek aan bezorgdheid voor het land dat je gaat besturen.”

Burgerlijk verzet tegen de regering

GG: “OK. Vermits u deze regering als niet legitiem klasseert, gelooft u dan dat het correct is van de Brazilianen om deze regering te bestrijden met burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals u dat deed tegen de coup3 van ’64.”Rousseff na haar aanhouding in 1967

DR: “Ik denk toch dat dit een compleet andere situatie is…”

GG: “Dat begrijp ik. Maar zouden Brazilianen burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn om hier tegen te strijden? Ik weet wel dat de situatie anders is. Zijn we nu echter niet op een punt gekomen dat rechtvaardigt dat de Brazilianen tegen deze regering gaan strijden, die u zelf als niet legitiem beschouwt?”

DR: “Ik denk dat Brazilië hier tegen moet vechten, moet protesteren en druk uitoefenen op de leden van het Congres.4 Ik denk dat we alle sociale bewegingen moeten aanzetten om zich daar voor in te zetten…”

“Omdat we concrete strijdpunten nodig hebben – geen algemene burgerlijke ongehoorzaamheid. Er moet een concrete strijd gevoerd worden. De mensen gaan zich op allerlei manieren moeten organiseren. Als je protesten een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid noemt, wel, dan zeg ik dat dat zo is, ja. Het hangt er maar van af hoe je dat definieert.”

Sociale afbraakpolitiek

GG: “De regering-Temer zegt dat ze gaat focussen op het programma van de Bolsa Familia (‘gezinsbeurs’) voor de armste vijf procent. Welke impact denkt u dat dit zou hebben en hoe zal de bevolking volgens u daar op reageren?”

DR: “Glenn, ik denk dat die dat niet goed gaan vinden. Waarom? Als je je richt op slechts vijf procent van de bevolking in een land met 204 miljoen inwoners, dan gaat het over tien miljoen mensen. Vandaag bereikt Bolsa Familia echter 47 miljoen mensen. We moeten hier toch even verduidelijken wie de bedoelde genieters zijn van Bolsa Familia. Die is niet bedoeld voor volwassenen. Die gaat grotendeels naar kinderen.”

“Om aan de voorwaarden van Bolsa Familia te voldoen moet je een aantal sleutelvoorwaarden vervullen: hou je kinderen op school, vaccineer ze en geef ze medische zorgen. Zo hebben wij de kindersterfte gereduceerd. Daarmee hebben wij kinderen terug naar school gebracht. Het is onmogelijk om programma’s voor kinderen te creëren zonder voor de ouders te zorgen, voor de gezinnen en de moeders. Ik denk dat deze beslissing (van de vijf procent) duidelijk aantoont hoe regressief dit conservatief gedachtegoed is.”

Coalitie met conservatieve partijen

GG: “In diezelfde periode (dat u sociale programma’s uitvoerde) hebt u ook vele miljardairs, vele grote bedrijven geholpen…”

DR: “Ik zou toch willen dat je me eens uitlegt waar ik miljardairs en grote bedrijven heb geholpen. Waarom? Om volgende redenen. Wij hebben niet bespaard op de sociale programma’s om de crisis te bestrijden. Wij hebben Bolsa Familia behouden. Wij hebben PROUNI en FIES behouden (de programma’s voor studiebeurzen in het secundair en universitair onderwijs). We hebben alle initiatieven behouden om kleinschalige landbouw te behouden, het programma voor voedselsubsidies, voor vrouwen, voor gemeenschappen met voormalige slaven, voor de autochtone volkeren – dat zijn allemaal zaken die ze nu willen vernietigen.”

De echte leider van de coup

GG: “Michel Temer en Eduardo Cunha (de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zelf kort voor de schorsing van Rousseff werd geschorst wegens corruptie) zijn de voornaamste organisatoren achter deze coup. Waarom waren zij tot voor kort uw politieke bondgenoten?

DR: “In Brazilië zitten we op dat vlak met een van de meest verwrongen systemen ter wereld. Het aantal partijen neemt altijd maar toe. Iedere regering heeft steeds meer partijen nodig voor een gewone of voor een twee derde meerderheid. Om coalities te vormen moet je nu eenmaal allianties sluiten. Grotere coalities vereisen vagere beleidsideologieën. Dat is een zeer complex gegeven. Bovendien, deze coup heeft wel een leider; maar dat is niet de interim-president.”Eduardo Cunha (exame.abril.com.br)

“De echte leider is Eduardo Cunha, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die nu zelf afgezet is. Beter laat dan nooit. Deze man vertegenwoordigt een zeer conservatieve sector van de maatschappij. Hij was onze ‘bondgenoot’ omdat hij lid was van een centrumpartij, maar in feite heeft zijn partij geen echte ideologie. Je vindt daar allerlei mensen in terug. We hadden vanaf de eerste dag van mijn regering (in 2010) grote systematische spanningen met hem. Hij is zeer goed in heimelijke aanvallen.” 

“Ze hadden er eigenlijk op gerekend dat ik ontslag zou nemen. Waarom willen ze dat? Omdat mijn aanwezigheid hen ongerust maakt. Omdat ik geen buitenlandse rekeningen heb. Ze hebben mijn privé-zaken van boven tot onder uitgepluisd: ik heb nooit smeergeld ontvangen. Een van de redenen waarom zij zeggen dat ik een harde ben is omdat ik niet inga op illegale voorstellen.”

Dit is een selectie van citaten uit het interview van Glenn Greenwald met president Dilma Rousseff in het artikel First Interview With Brazil’s President Dilma Rousseff Since the Senate’s Impeachment Vote op zijn website The Intercept (vertaling Lode Vanoost). Op deze link vind je de volledig uitgeschreven tekst in het Engels en het interview met Engelse ondertitels.

Dit is de Youtube versie van ditzelfde interview: 

1   President van 1995 tot 2003, waarna hij door Lula werd opgevolgd.

2   De provinciegouverneurs hebben grote autonome bevoegdheden. De Braziliaanse provincies zijn in feite deelstaten, waarvan sommige zo groot zijn als Frankrijk.

3   Op 31 maart 1964 pleegde het Braziliaanse leger met politieke, logistieke steun van de VS een staatsgreep tegen president Goulart van de BPT, de Braziliaanse Arbeiderspartij. Goulart was naar hedendaags normen hoogstens een verlicht sociaal liberaal. Dat was in het nog grotendeels feodale Brazilië een stap te ver voor de economische elite. Rousseff was toen nog maar zeventien, maar was al actief in linkse politieke organisaties. In 1968 en 1969 was ze lid van de COLINA, een extreemlinkse groepering. Na haar aanhouding in 1969 werd ze 22 dagen lang zwaar gefolterd en veroordeeld op basis van dan afgelegde bekentenissen. Zij leidt sindsdien aan een ziekte van de lymfeklieren waarvoor ze nog steeds behandeld wordt.

4   Net als in de VS wordt met het ‘Congres’ de twee federale parlementen samen bedoeld: de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!