“Humanitaire crisissen vereisen gemeenschappelijke aanpak”

“Humanitaire crisissen vereisen gemeenschappelijke aanpak”

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er in de wereld nooit zoveel mensen op de vlucht in eigen land als nu: meer dan 60 miljoen. "De humanitaire nood in de wereld is exponentieel gegroeid", zegt Stephen O'Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, aan de vooravond van de VN- Humanitaire Wereldtop in Istanboel.

vrijdag 20 mei 2016 13:11
Spread the love

Naar verwachting zesduizend afgevaardigden zullen op 23 en 24 mei de top in Istanboel bijwonen. Zij buigen zich over oplossingen voor deze grote humanitaire uitdaging.

Stephen O’Brien, sinds maart ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, zegt dat 125 miljoen mensen in de wereld dringend essentiële humanitaire hulp nodig hebben. Volgens hem is het uitzicht van humanitaire actie in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. “We zijn collectief niet in staat geweest om de ontwikkelingen bij te benen en een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen.”

O’Brien zegt dat er niet één humanitaire crisis is, maar diverse crisissen tegelijkertijd, van de crisis in Syrië en omliggende landen tot de impact van El Nino, waar momenteel 60 miljoen mensen ter wereld mee kampen. De humanitaire nood is daardoor exponentieel gegroeid, terwijl de beschikbare middelen om die nood te lenigen niet zijn meegegroeid.

Solidariteit

O’Brien wil aan de vooravond van de VN-Humanitaire Wereldtop niet speculeren over mogelijke resultaten. Hij noemt de top wel een unieke gelegenheid voor verandering na drie jaar van voorbereidende gesprekken met de betrokken partijen. De top in Istanboel zou ook een boodschap van solidariteit moeten geven en concrete steun opleveren voor de miljoenen mensen die hulp nodig hebben om te overleven.

“We verwachten toezeggingen tot actie van wereldleiders voor preventie, voor het verzachten van de gevolgen van conflicten, natuurrampen en vluchten en we hopen op vooruitgang voor de tijdige en adequate financiering voor humanitaire acties”, zegt hij.

Klimaatvluchtelingen

Een groeiend probleem is de klimaatverandering en het groeiend aantal klimaatvluchtelingen. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zullen nu al schaarse natuurlijke goederen zoals water nog schaarser worden. Gewassen en vee zullen in de toekomst op bepaalde plaatsen niet kunnen overleven als het te warm en te droog wordt, of net omgekeerd te nat en te koud. Het bieden van voedselzekerheid wordt daarmee een nog grotere uitdaging.

Uit recente rapporten van de UNHCR blijkt dat 22 miljoen mensen in 2013 uit hun huis moesten vluchten en in eigen land op de vlucht zijn (‘ontheemd’) door natuurgeweld. Net als in voorgaande jaren werd Azië daarbij het hardst getroffen. Dit zijn echter cijfers uit 2013. Veel wijst er volgens de VN op dat de aantallen sindsdien alleen maar zijn toegenomen.

Op de vraag hoeveel klimaatvluchtelingen in de nabije toekomst voorspeld worden, zegt O’Brien dat hij daar niet over wil speculeren. “In zijn rapport One Humanity: Shared Responsibility wijst secretaris-generaal Ban Ki-moon op de toegenomen risico’s van de klimaatverandering. Zoals eerdere gevallen hebben laten zien, is elke crisis verschillend, onvoorspelbaar en context-gebonden, en kan ze ontheemding en migratie in gang zetten. We kunnen echter niet speculeren of schattingen maken over een hypothetisch scenario.”

Korte termijn domineert acties

Op vraag of er in Istanboel voldoende politieke wil zal zijn om de humanitaire crises in de wereld het hoofd te bieden, zegt O’Brien dat het belangrijkste doel van de top is om die politieke wil nieuw leven in te blazen. “De top is een lanceerplatform op het hoogste niveau, maar wat nog belangrijker is, is het engagement om plannen in realiteit te vertalen.”

Hij wijst erop dat financiering van humanitaire hulp momenteel vaak gebaseerd is op donaties die gericht zijn op de korte termijn, zelfs als een crisis jaren duurt. “Dit kan resulteren in fragmentatie tussen alle actoren. In het bijzonder kan het humanitaire organisaties en ontwikkelingsorganisaties ertoe aanzetten om zonder overleg met andere hulporganisaties te opereren.”

Onsamenhangende en niet-flexibele financiële structuren, die partijdig zijn en niet gebaseerd op risico-analyse, zijn schadelijk voor het bereiken van langetermijnresultaten, zegt hij. “In de eerste plaats moet er uiteraard meer geïnvesteerd worden in humanitaire steun. Het uiteindelijke doel is echter om alle betrokken partijen zo ver te krijgen dat ze collectieve uitkomsten financieren in plaats van individuele projecten. Dat zou bovendien moeten gebeuren op een flexibele, snelle en voorspelbare manier, over een periode van verschillende jaren. Pas dan is het mogelijk op een duurzame manier naar een gezamenlijke uitkomst toe te werken.”

Bron: ‘Human Suffering Has Reached Staggering Levels’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!