Lisa Monaco, hoofdadviseur van president Obama voor binnenlandse veiligheid en contraterrorisme, op bezoek bij Prins Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz, vice-minister van buitenlandse zaken van Saoedi-Arabië in Riyadh in september 2014 (SPA)
Opinie - Agora Erasmus

België onderzoekt aanslagen Brussel best niet samen met het FBI

De Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI gaat samenwerken met de Belgische inlichtingendiensten aan het onderzoek over de aanslagen van Brussel. De organisatie Agora Erasmus vindt dat geen verstandige keuze en stelt daarover een aantal vragen.

woensdag 18 mei 2016 09:17
Spread the love

Op vrijdag 13 mei 2016 meldde federaal procureur Frédéric Van Leeuw in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst Federal Bureau of Investigation (FBI) samen met België een “joint investigation team” heeft opgericht om de aanslagen in Zaventem en Brussel te onderzoeken.

Volgens deze topmagistraat heeft het FBI “veel meer mogelijkheden dan wanneer België vanuit het buitenland een vraag stelt”, zoals voor het oplossen van zulke elementaire problemen als het ontsleutelen van gecodeerde gsm-berichtjes. Een dergelijke samenwerking heeft het FBI al met Frankrijk sinds de aanslagen in Parijs. Het samenwerkingsteam met België werd slechts twee weken geleden operationeel.

Tot hiertoe is een toeschouwer eerder geneigd zijn te zeggen “Why not?” Tot men ontdekt dat president Obama in de tweede week van mei Lisa Monaco, zijn topadviseur voor binnenlandse veiligheid (Homeland Security) en contraterrorisme, naar Brussel stuurde om met de Belgen te bekijken hoe de samenwerking verder kan worden uitgewerkt.

 Persona non grata

Voormalig federaal procureur, Lisa Monaco, heeft reeds een rijk gevulde loopbaan. Voor het onderwerp van dit artikel zijn twee functies op haar cv relevant: 

  • Zij was speciaal adviseur en later kabinetschef van FBI-chef Robert Mueller van 2006 tot 2009;
  • en is nu topadviseur van president Obama voor binnenlandse veiligheid sinds maart 2013.

Voor een regering die over de nodige informatie beschikt en zijn taak behartigt, zijn deze punten volgens ons voldoende om mevrouw Monaco persona non grata te verklaren. Waarom? Omdat de top van het FBI herhaaldelijk, intentioneel of op bevel, hulp en steun heeft verleend aan landen die internationaal terrorisme hebben gesponsord, zoals Saoedi-Arabië!

Natuurlijk, de technische recherche en de vakbekwame politieambtenaren van het FBI en andere politiediensten zijn van harte welkom om met hun Belgische collega’s te samenwerken.

Om over mevrouw Monaco verduidelijking te krijgen, wil Agora Erasmus de Belgische wetgevers echter aansporen om enkele “harde vragen” te stellen:

  1. Kan België het FBI wel vertrouwen? Dit is immers een politiedienst die, zoals al gezegd, herhaaldelijk hulp en comfort heeft verleend aan landen zoals Saoedi-Arabië, die het internationaal terrorisme ondersteunen? Zie FBI accused of ‘covering up Saudi Arabian links to 9/11’.
  2. Is het geen “verkeerd signaal” en is het niet contraproductief om in België een Amerikaans bevoegd persoon te ontvangen, wiens “peetvaders”, namelijk president Barack Obama, CIA-chef John Brennan en voormalig FBI-directeur Robert Mueller weigeren om het vermaarde 28 pagina’s tellende hoofdstuk van het rapport van de “US Joint Congressional Inquiry” over 9/11, tot nu toe geklasseerd als “top secret”, voor het grote publiek openbaar te maken. Dit document bevat de informatie over de banden tussen de auteurs van de aanslagen van 9/11 met vertegenwoordigers van de regering van Saoedi-Arabië, in het bijzonder diens toenmalig ambassadeur in de VS, Bandar Bin Sultan? Bovendien is het openbaar maken van deze 28 pagina’s, aldus specialisten, een van de beste wapens tegen het terrorisme… Zie CIA Director John Brennan says secret ’28 pages’ of 9/11 report about Saudi Arabia should remain secret.
  3. Kan men wel samenwerken met het FBI als men weet dat zijn agenten getracht hebben Gwen Graham, Democratisch Congreslid voor Florida, en haar vader, voormalig senator Bob Graham te intimideren, nadat zij besloten hadden een campagne te voeren om de 28 pagina’s van het rapport over 9/11 publiek te maken. Zie Why did the FBI detain Bob Graham?
  4. Waarom niet het voorstel tot samenwerking van Rusland aanvaarden om samen tegen het terrorisme te strijden gezien Rusland in Syrië zijn ernst en vastberadenheid heeft aangetoond in de strijd tegen die terroristische netwerken die in ons land aanslagen hebben gepleegd? Zie Combating terrorism: International cooperation on the real issue

Het spreekt voor zich dat, zowel Belgische als Amerikaans onderzoekers uiterst dankbaar zouden zijn moest president Barack Obama de beslissing nemen om alle documenten, en voornamelijk de hierboven vermelde 28 pagina’s vrij zou geven. Ze zijn immers een sleuteldocument in de strijd tegen personen, organisaties en landen die in ons land bloed hebben doen vloeien.

Agora Erasmus hoopt dat de Belgische overheid deze vragen officieel aan zijn Amerikaanse partners zal voorleggen. 

Agora Erasmus

Het artikel Pourquoi le FBI s’est disqualifié pour travailler avec la Belgique dans la lutte contre le terrorisme verscheen op 17 mei op de website van Agora Erasmus en werd vertaald door Karel Vereycken.

take down
the paywall
steun ons nu!