foto Wikipedia
Opinie -

KU Leuven zwaar gebuisd voor ethiek en rechtvaardigheid

Na de UGent kwam recent ook de KU Leuven in opspraak omdat enkele van hun onderzoeksprojecten zouden bijdragen aan de illegale bezetting van Palestina en misdaden tegen de mensheid, gepleegd door Israël. Seppe De Meulder, voorzitter van Comac Leuven (studentenbeweging van de PVDA), eist een verklaring en de onmiddellijke stopzetting van deze samenwerkingen.

dinsdag 17 mei 2016 15:25
Spread the love

Gisteren herdachten de Palestijnen de “Nakba”. Het is ondertussen 68 jaar geleden dat de Palestijnen massaal van hun land werden verdreven. Palestijnse dorpen werden uitgemoord, met de grond gelijk gemaakt en miljoenen Palestijnen sloegen op de vlucht. Het betekende het begin van een brutale bezetting, de oprichting van de religieuze Apartheidsstaat Israël en een etnische zuivering die langzaam maar zeker plaatsvindt en tot op vandaag voortduurt.

Recent klaagden een vijftigtal professoren van de UGent aan dat verschillende onderzoeksprojecten van hun universiteit hier aan bijdragen. Later kwam naar boven dat ook de KU Leuven deelneemt aan controversiële onderzoeken met Israëlische partners.

Medeplichtigheid oorlogsmisdaden

“Deze samenwerking komt neer op medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.”, zo stellen de Gentse professoren. En gelijk hebben ze. Het geld hier bepaalt de wereld daar, dat is de ongemakkelijke waarheid die we onder ogen moeten zien. ‘Les liens entre la Belgique et l’occupation israélienne’, een rapport van 11.11.11, concludeerde eerder al dat Belgische bedrijven, overheden en universiteiten rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen tot de illegale bezetting van Palestina.

Alle Belgische universiteiten onderhouden samen 33 partnerschappen die de illegale kolonisatie van Palestina ondersteunen. De KU Leuven is er met 13 partnerschappen naar goede gewoonte in geslaagd haar plaats helemaal vanboven aan het lijstje op te eisen. 

Het geld hier bepaalt de wereld daar, dat is de ongemakkelijke waarheid die we onder ogen moeten zien.

Technologie voor drones

De meest tot de verbeelding sprekende partnerschappen maken deel uit van het Europese project Horizon 2020. Zo loopt er een onderzoek naar technologie voor drones in samenwerking met Israëli Aerospace Industrie (IAI), dat in 2014 nog de drones afleverde waarmee meer dan 2300 Palestijnen omkwamen.

Er loopt ook een onderzoek in samenwerking met het Israëlische ministerie van Binnenlandse Veiligheid naar ondervragingstechnieken. Dit terwijl in het laatste mensenrechtenrapport te lezen staat dat de Israëlische veiligheidsdiensten zich schuldig maken aan onder meer “misbruik van Palestijnse gedetineerden, onder wie kinderen, vooral tijdens de aanhouding en ondervragingen”. Tot zo ver de morele rol van een universiteit die volgens de rector een lichtbaken in de samenleving moet zijn.

EU financiert

Het kan niet dat er geld van de Europese Unie wordt gebruikt om bij te dragen aan schendingen van de mensenrechten en internationaal recht. Er gaan veel principes schuil achter dit soort van beleid, maar rechtvaardigheid en ethiek zijn daar duidelijk geen van.

Je kan alleen maar tot de conclusie komen dat de KU Leuven zwaar buist op deze thema’s. Wie in deze situatie neutraal blijft heeft overduidelijk de kant van de onderdrukker gekozen. Ik schaar me daarom achter de oproep van de Gentse professoren en ik roep alle Leuvense studenten en professoren op om hetzelfde te doen. Want wat in Gent niet kan, is ook in Leuven verkeerd.

Wie in deze situatie neutraal blijft heeft overduidelijk de kant van de onderdrukker gekozen.

Als student aan de KU Leuven, als verdediger van de mensenrechten en simpelweg als mens vraag ik dat mijn universiteit een verklaring aflegt en eis ik de onmiddellijke stopzetting van deze criminele samenwerkingen. Als Rik Torfs nog op een geloofwaardige manier wilt kunnen beweren dat zijn universiteit een lichtbaken in de samenleving is, dan is dit de absolute minimumvereiste.

Als mijn universiteit haar morele verantwoordelijkheid echt serieus neemt, zou ze zich achter de campagne van BDS scharen. In plaats van samen te werken met de bezetter, zou men het Palestijnse volk kunnen steunen door deel te nemen aan de wereldwijde academische boycot en elke samenwerking met Israëlische partners stop te zetten. Het is op die manier dat de Apartheid in Zuid-Afrika is overwonnen, het zal zo zijn dat de Apartheid in Israël wordt overwonnen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!