Arme landen dragen veel meer de gevolgen van de klimaatopwarming dan de vervuilende westerse landen (OCHA, Charlotte Cans, WMO)

Arme landen minder CO2-uitstoot, meer opwarming klimaat

De armste landen ter wereld zullen vroeger en feller door frequente hittegolven getroffen worden dan de rijkere landen, hoewel het net die laatsten zijn die het meest CO2 uitstoten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van de University of East Anglia.

dinsdag 17 mei 2016 17:05
Spread the love

Een internationale studie onder leiding van de Britse University of East Anglia is de eerste die het verband onderzoekt tussen de cumulatieve CO2-uitstoot en de frequentie van extreme hittegolven. Het besluit van dit onderzoek is frappant: de armste 20 procent van de wereldbevolking, die het minste broeikasgassen uitstoot, zal de eerste zijn die met frequente extreme hitte te maken krijgt.

“Eerdere studies hebben al het verband aangetoond tussen stijgende temperaturen en de toename in frequentie van het aantal lokale hitte-extremen, terwijl andere studies een duidelijk relatie hebben aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en de stijgende temperatuur”, zegt hoofdauteur Luke Harrington van het New Zealand Climate Change Research Institute (NZCCRI).

“Dit onderzoek is echter het eerste dat via klimaatmodellen deze twee elementen verenigt en CO2-uitstoot vergelijkt met het aantal hete dagen.” De armere landen het al moeilijker om zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering te wapenen.

Uitstootbeperking

“Dit onderzoek toont aan dat extremen niet overal in hetzelfde tempo toenemen”, zegt Erich Fischer, hoogleraar aan het Zwitserse Instituut voor Technologie en medeauteur. “Ze zullen dichter bij de evenaar veel sneller frequenter voorkomen, waar disproportioneel meer armere landen te vinden, onder meer in de Hoorn van Afrika en West-Afrika.”
Dat verband wordt nog meer uitgesproken naar mate de uitstoot toeneemt. “Het verschil in blootstelling aan de extreme temperaturen tussen rijken en armen neemt nog toe naarmate de uitstoot van CO2 toeneemt”, zegt Ed Hawkins van de University of Reading, die meewerkte aan de studie. “Deze resultaten zijn opnieuw een bewijs dat een vermindering van de CO2-uitstoot in de 21e eeuw kan helpen om deze de impact van de klimaatverandering te verminderen.” 

Bronnen: 

Poor Countries Will Suffer Extreme Heat First

Poor countries to bear brunt of climate change despite emitting least CO2

take down
the paywall
steun ons nu!