Amerikaanse imkers verliezen helft van hun bijen

Onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Landbouw toont aan dat 44 procent van de bijen het afgelopen jaar is gesneuveld. Dat dit patroon zich voor de tweede keer herhaalt vinden experts “ronduit alarmerend”.

vrijdag 13 mei 2016 14:06
Spread the love

Amerikaanse imkers hebben tussen april 2015 en april 2016 iets meer dan 44 procent van hun bijen verloren. Zowel de verliezen tijdens de winter als die tijdens de zomer namen toe ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het is nu al het tweede jaar op rij dat de verliezen tijdens de zomer de concurrentie kunnen aangaan met die van de winter.

Bijen op hun best

Het onderzoek naar de status van de bij wordt in de Verenigde Staten jaarlijks gedaan bij zowel commerciële als kleinschalige bijenhouders. Bedoeling is om de gezondheid en de overlevingscijfers van de Amerikaanse bijenkolonies in kaart te brengen.

“Het is het tweede jaar op rij dat we hoge verliezen optekenen tijdens de zomer en dat is voldoende reden tot bezorgdheid”, zegt Dennis Van Engelsdorp van de Universiteit van Maryland en projectleider van het Bee Informed Partnership, een van de drijvende krachten achter het jaarlijkse onderzoek.

“Bepaalde verliezen tijdens de winter zijn te verwachten en ook normaal. Het feit dat er ook tijdens de zomer zoveel bijen sneuvelen, een moment waarop ze normalerwijze op hun best zouden moeten zijn, is ronduit alarmerend.”

Varroamijt en pesticiden

De imkers die meewerkten aan het onderzoek geven aan dat ze samen 44,1 procent van hun bijen hebben verloren tijdens het voorbije jaar. Dit betekent een toename van 3,5 procent ten opzichte van het onderzochte jaar 2014-2015, toen 40,6 procent van de bijen in de VS omkwamen.

De verliezen tijdens de winterperiode stegen van 22,3 procent naar 28,1 procent voor de afgelopen winter. De voorbije zomer kwamen eveneens 28,1 procent van de bijen om. Tijdens de zomer van 2014 was dat nog 25,3 procent.

De onderzoekers wijzen naar de varroamijt, een uitwendige parasiet die zich enkel kan voortplanten op de honingbij, als belangrijkste oorzaak voor de aanzienlijke verliezen. Daarnaast wijzen ze nog twee andere oorzaken aan: het gebruik van pesticiden en het tekort aan voedsel voor bijen, een gevolg van de veranderende manieren waarop landbouwgrond wordt gebruikt.

De geschatte totale economische waarde van de diensten van de honingbij, de bestuiving van talrijke gewassen, wordt geschat op 10 tot 15 miljard dollar per jaar.

take down
the paywall
steun ons nu!