Ook bij Proximus is vabondssolidariteit geen evidentie

Ook bij Proximus is vabondssolidariteit geen evidentie

dinsdag 10 mei 2016 22:30
Spread the love

Vakbonden die zich verdeeld opstellen zijn een cadeau voor de werkgever. Bij een overheidsbedrijf als Proximus geldt de regel dat binnen het paritair een 2/3 e meerderheid nodig is voor een akkoord. Hier gaat het om een akkoord aangaande de cao. Dit wil zeggen dat de 9 bedrijfsverantwoordelijken genoeg hebben aan 3 vakbondsstemmen om de vereiste 12/18 te halen.

De liberale bond die gelooft in een participatief model leverde haar 2 stemmen een socialistische vertegenwoordiger leverde in tegenstelling met zijn 2 andere kameraden de noodzakelijke 12e stem. Het bedrijf vindt dat o.k . Wij als vakbonders moeten vaststellen dat slecht 1/3 van de syndicale vertegenwoordiging akkoord gaat maar toch een directievoorstel moeten aanvaarden.

De cao werd door het bedrijf handig opgesteld. Iedereen krijgt 1 € extra als maaltijdcheque en homeworking voor de lagere niveaus. Daar tegenover staat in hetzelfde dossier een slechtere verloningspolitiek  voor de nieuwe aan te werven en promoverende bachelors. Daarenboven wordt de inkomensgarantie voor langdurig zieken gehalveerd.

ACV-Transcom deelde op 10 mei pamfletten uit om het personeel te informeren. Veel meer kan helaas niet meer gedaan worden.

Moeten we leedvermaak hebben voor de verdeeldheid bij de socialistische kameraden? NEEN. Een ACV- profilering op basis van deze feiten zou ongepast zijn. In iedere familie gebeuren al eens ongelukken.

Als ACV-Transcom – militant en afgevaardigde stel ik dat we de rangen moeten sluiten. Ik hoop uit de grond van mijn hart , ik draag  een groen jasje met een rood hart eronder, dat de kameraden hun eenheid herstellen dan kunnen we “samen “verder.

take down
the paywall
steun ons nu!