Wie is die cannabisconsument?

Wie is die cannabisconsument?

Een cannabisconsument is eigenlijk onherkenbaar, tenzij die openlijk uitkomt voor zijn liefde voor de cannabisplant. Dit laatste lijkt soms enkel weggelegd voor enkele idealisten, activisten en mensen die weinig of niets te verliezen hebben.

maandag 9 mei 2016 18:13
Spread the love

Maar zouden niet alle cannabisconsumenten moeten kunnen uitkomen voor hun liefde voor de plant en toch gelijke kansen verdienen i.p.v. stigmatisering? In de zoektocht naar wat het profiel van de cannabisconsument is, organiseerde Trekt Uw Plant vzw onlangs alvast een enquête onder haar leden.  

Ledenprofiel Cannabis Club

Om een beeld te krijgen, van wie zich dan wel durft te verenigen in een Cannabis Social Club zoals Trekt Uw Plant, organiseerde die vereniging eind februari een enquête. Tijdens de eerste ruilbeurs van het jaar vulden leden, die hun plantje kwamen ophalen, een vragenlijst in. De resultaten van deze bevraging geven het profiel weer van de leden van deze Antwerpse Cannabis Social Club. Het onderzoek bereikte 134 van de meer dan 400 leden.

De gemiddelde leeftijd van de leden van Trekt Uw Plant vzw blijkt 41 jaar. Qua opleiding is 45% hoger opgeleid, namelijk 23% behaalde een bachelor en 22% een master. Het niet beschikken over een secundair diploma komt voor in 12%. Onder de bevraagden blijkt 71% te werken, waarvan 61% voltijds. Een groep van 29% is niet actief op de arbeidsmarkt: 13 bevraagden zijn arbeidsongeschikt, 12 gepensioneerd, 6 werkzoekend en 5 zijn student. Vermoedelijk is het percentage vrouwen (16%) niet representatief, maar wel te verklaren. Evolutionair neemt de man de risico’s om, in dit geval een illegaal product, ook voor vrouwlief wat in huis te halen.

Enerzijds, blijkt dat 23% van de bevraagde leden cannabis consumeert als een geneesmiddel voor een medische diagnose, erkend door de Internationale Associatie voor Cannabinoïden als Medicijn. In de ganse vereniging zou het dan gaan over 90 medicinale consumenten.Grafiek uit ledenenquête Cannabis Social Club – Trekt Uw Plant vzw

Anderzijds, verklaart een merendeel van alle bevraagden (82%) dat het zijn of haar geoogste bloemtoppen wel eens consumeert tegen bepaalde dagdagelijkse kwaaltjes (zie grafiek). In 58% betreft het zelfs minstens een bestrijding van twee verschillende symptomen en in 30% zelfs het tegengaan van drie verschillende ongemakken. 

Minder dan de helft van de bevraagde leden (48%) kan bevestigen dat de huisarts op de hoogte is van de cannabisconsumptie, 39% weet zeker van niet en 13% heeft er geen idee van. Zelfs op consultatie bij de dokter zet het taboe zich dus verder. Alhoewel enkele leden ook verklaren dat ze gewoon zelden bij een dokter komen, omdat ze zelf beschikken over een preventief en curatief natuurlijk geneesmiddel.

Qua maatschappelijk aanvaarde drugs, verklaart 36% nooit sigaretten te roken en 15% nooit alcohol te drinken. Hieruit blijkt dat cannabisconsumenten niet sowieso allemaal rokers zijn. Bovendien blijkt een cannabisconsument ook niet sowieso gerelateerd te mogen worden aan eender welk ander druggebruik. Vanuit haar ook informerende functie, licht een Cannabis Social Club haar leden in over de gezonde manieren van consumptie, zoals verdampen, olie druppelen of de mogelijke verwerking in eet- en drinkbare producten. 

Kom uit de (kweek)kast!

Jezelf als cannabisconsument ‘outen’ lijkt vandaag moeilijker, dan te zeggen dat je homo bent. Veel medicinale cannabisconsumenten hebben begrepen dat hun getuigenissen cruciaal zijn om te komen tot een wettelijke regulering. Het is uiteraard het sterkste argument qua cannabisregulering.

Maar uit de bovenstaande enquêteresultaten blijkt ook dat een lijn trekken tussen recreationeel en medicinaal gebruik een onmogelijke klus is, want de ene dag kan de consumptie als doel genot hebben, en de andere dag betreft het de behandeling van een dagdagelijks medisch ongemak.

Op Cannabisbevrijdingsdag viert Trekt Uw Plant vzw en onze samenleving de internationale cannabiscultuur en laten ze zien hoeveel goeds deze plant te bieden heeft. Cannabis Liberation Day pleit voor tolerantie en brede toepassing van hennep als duurzame grondstof en komt op tegen criminalisering van de plant, de cannabisconsumenten, de kwekers en cannabis social clubs.

De elfde Belgische Cannabis Liberation Day vindt plaats op 14 mei 2016, van 14:00 tot 22:00 uur, op de Dageraadsplaats te Antwerpen. De toegang is gratis. Het wordt een mooi moment om uit de (kweek) kast te komen. Informatie cannabisregulering

 

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!