Opinie - Aaron Ooms

Stakingen: hoog tijd dat Grote Karel luistert

We hopen van ganser harte om op deze stakingen en betogingen een stevige vertegenwoordiging van Unizo te mogen verwelkomen. Om het gesprek aan te gaan, samen op zoek te gaan naar oplossingen. Want vergis u niet, Grote Karel: vandaag protesteren ook al heel wat zelfstandigen en kmo’s al tegen dit beleid. Hoog tijd dat de organisatie die claimt hen te vertegenwoordigen dat ook doet.

donderdag 5 mei 2016 13:44
Spread the love

“Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.” Lucas beschrijft in zijn Evangelie hoe Christus vandaag is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, 39 dagen na Zijn opstanding uit de dood. Niet meteen een hoogdag voor vele Jongsocialisten, maar 1 mei was dat wel. En net als de Dag van de Arbeid dé dag is van socialisten is Hemelvaartsdag dé dag van de christelijke arbeidersbeweging. Een feestdag die de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid herdenkt. “De wereld is van iedereen!” staat er te lezen op de website van beweging.net, maar de realiteit is pijnlijk anders. Of zoals de voorman van de socialistische mutualiteit, Paul Callewaert, het afgelopen weekend passend omschreef: met dit rechtse beleid is Rerum Novarum in amper 2 jaar tijd verworden tot een Rerum Catastrofum.

Minister van Werk Kris Peeters – nog altijd een CD&V’er toch? – en Unizo-baas Karel Van Eetvelt zijn verbaasd dat mensen het beu zijn dat zij altijd maar moeten betalen, en dat altijd dezelfde anderen ontzien worden. Meer zelfs, Karel Van Eetvelt is razend en zet stakers en betogers op één lijn met terroristen. De minister was al elke zin voor realiteit verloren door te zeggen dat iedereen boven zijn stand leefde. Sinds gisteren is Grote Karel in hetzelfde rijtje gaan staan. Behalve een totaal gebrek aan respect voor mensen die opkomen voor hun rechten en die van anderen, is het een totaal gebrek aan respect voor de slachtoffers, hun familieleden en vrienden van de aanslagen van 22 maart.

Naarmate we 24 mei en de eerste nationale stakingsdag naderen, zal de discussie weer oplaaien. Is er echt geen andere manier om deze regeringen zaken duidelijk te maken? Is het land platleggen de enige optie? Ook wij, jongeren, denken na over alternatieve mogelijkheden van actie: hoe reageer je op ontwikkelingen in onze samenleving op een originele en efficiënte manier, zonder anderen te hinderen? En ja, ook wij vloeken al eens bij de zoveelste staking van het spoor waardoor we niet geraken waar we willen zijn. Maar als je – met de rug tegen de muur – verplicht wordt om harder te werken om minder te verdienen, om flexibeler te werken om minder tijd te hebben, om langer te werken om minder pensioen over te houden, bestaat die andere optie dan? Als deze regeringen het sociaal overleg – dat al decennia de basis vormt voor de successen van onze welvaartsstaat – als gemorrel in de marge beschouwt, is er dan nog een andere optie? En als dat beleid nog tot iets zou dienen, als de mensen op hun tanden zouden bijten voor iets, tot daar aan toe. Maar neen. Intussen behoren we tot de traagste economische groeiers van Europa, zijn de prijzen in ons land sneller gestegen dan overal elders en daalt de tewerkstelling.

En laat ons er niet over discussiëren: natuurlijk gaat het om politieke stakingen. Hoe kan het ook anders? Het gaat om acties tegen politieke beslissingen, tegen maatregelen die nefast zijn voor onze samenleving en onze economie. De mensen zien geen beterschap, zoals Karel van Eetvelt nog niet zo lang geleden zélf zei. Om dan woorden als terrorisme in de mond te nemen getuigt van een totaal gebrek aan visie op een leefbare samenleving. Een gebrek aan visie op een economie ten dienste van mensen in plaats van enkel en alleen de cijfers en het geld.

Dus ja, met de Jongsocialisten zullen wij deze stakingen en betogingen verder ondersteunen. Niet omdat het leuk is om anderen de duvel aan te doen of ‘te gijzelen’. Wel omdat niemand er beter zal van worden als deze regering niet snel haar koers wijzigt en investeert in leefbaar werk, gerichte lastenverlagingen en iedereen eerlijk laat bijdragen. We hopen van ganser harte om op deze stakingen en betogingen een stevige vertegenwoordiging van Unizo te mogen verwelkomen. Om het gesprek aan te gaan, samen op zoek te gaan naar oplossingen. Want vergis u niet, Grote Karel: vandaag protesteren ook al heel wat zelfstandigen en kmo’s al tegen dit beleid. Hoog tijd dat de organisatie die claimt hen te vertegenwoordigen dat ook doet.

Aaron Ooms is voorzitter van de Jongsocialisten

take down
the paywall
steun ons nu!