Apps leren kansarme kinderen sneller lezen

Kinderen in economisch achtergestelde gebieden leren sneller lezen als ze geprikkeld worden door apps die de taalvaardigheid bevorderen. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers vast na onderzoek in Ethiopië, Zuid-Afrika en de VS.

maandag 2 mei 2016 16:15
Spread the love

Onderzoekers van het MIT, de Tuftsuniversiteit en de Staatsuniversiteit van Georgia bestudeerden gedurende vier jaar groepen jonge kinderen die ze een tabletcomputer gaven die werd uitgerust met apps die de geletterdheid bevorderen.

Ze wilden achterhalen of kinderen in economisch achtergestelde gebieden op deze manier sneller tot lezen kwamen.

Innovatie

De drie tests bleken de bereidheid van kinderen om te lezen sterk te bevorderen. De eerste test ging door in Ethiopië, in een dorp zonder scholen waar kinderen nooit eerder leerden lezen of schrijven. De tweede test vond plaats in een voorstedelijke Zuid-Afrikaanse school waar per 60 kinderen één leerkracht aanwezig is. De derde test vond plaats in een landelijke school in de Verenigde Staten met vooral kinderen uit lage-inkomensgezinnen.

In de Afrikaanse scholen scoorden kinderen die de tablets gebruikten veel beter dan de kinderen die dat niet deden. In de Amerikaanse school zagen de onderzoekers een duidelijke verbetering van de lees- en schrijfvaardigheden van de kinderen nadat ze de tablets vier maanden hadden gebruikt.

“De bedoeling van ons project is om wetenschap en innovatie in te zetten om het beste onderwijs te kunnen brengen naar de meest achtergestelde kinderen”, zegt hoofdauteur Cynthia Breazeal van MIT. “Er is heel veel aan het bewegen op het vlak van technologische innovatie voor kinderen vanaf acht jaar, kinderen die al overweg kunnen met een muis en kunnen typen. Voor de groep jongere kinderen staat de innovatie niet zo ver en nochtans zegt de wetenschap dat we net hen zo snel mogelijk moeten meekrijgen.”

Honderden apps

Breazeal heeft de resultaten van de studie neergeschreven in een paper en werkte daarvoor samen met Maryanne Wolf en Stephanie Gottwald van het Centrum voor Lees- en Taalonderzoek van de Tuftsuniversiteit in Medford (Boston).

Zij selecteerden honderden apps die bij kinderen tussen vier en elf jaar de basis leggen voor leesvaardigheid.

Aan de kinderen werd niet uitgelegd hoe ze met de tablet moesten werken of wat ze met de apps moesten doen. De onderzoekers willen dit project op termijn uitbreiden naar 100 miljoen kinderen en dan is het niet mogelijk om mensen aan te stellen om hen te coachen. De bedoeling is dat de tablets gewoon beschikbaar worden gesteld en de kinderen zelf ontdekken wat ze moeten doen.

“We zagen in de drie tests dat de kinderen ook effectief uitzoeken wat ze moeten doen. Toen we startten in Ethiopië hadden we protocollen en subprotocollen uitgewerkt voor het geval de kinderen na een week of na drie weken nog niets zouden hebben gedaan met de tablets. Maar wat bleek? Na enkele minuten waren alle kinderen al aan de slag en op het einde van de dag hadden ze alle apps al eens geactiveerd.”

Meer woorden herkennen

Na een jaar konden de Ethiopische kinderen, die voorheen nooit in aanraking waren gekomen met de Engelse taal, woorden herkennen en benoemen zoals een kind op het niveau van een Amerikaans kind aan het begin van de kleuterschool.

In de Zuid-Afrikaanse test konden de kinderen vier keer meer woorden herkennen dan de kinderen die geen tablet kregen.

De Amerikaanse test beperkte zich enkel tot vierjarigen. Zij bleken na vier maanden zes keer zoveel letters te herkennen dan voor de test.

Nieuwe tests werden recent gelanceerd in Oeganda, Bangladesh, India en de Verenigde Staten.

take down
the paywall
steun ons nu!