Cannabis niet-commercieel reguleren, nu

Cannabis niet-commercieel reguleren, nu

Wat cannabisverenigingen in België vragen is geen blinde legalisering van cannabisproducten, maar wel minstens een regulering van hun model dat ‘Cannabis Social Club’ noemt.

zondag 1 mei 2016 03:37
Spread the love

Een regulering van dit model zou een politieke blijk van waardering zijn voor deze geslaagde, niet-commerciële vorm van cannabisteelt en -distributie. Volwassen cannabisliefhebbers, maar ook niet-consumenten, zijn gebaat bij deze wettelijke regulering. Dit dossier verwacht dringend politieke moed, in het bijzonder van de Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). 

Cannabis is nog steeds illegaal in België. Toch verstond de wetgever in het verleden al dat het hier om een softdrug gaat. De laatste vordering richting een gereguleerde status van het product dateert uit 2005. De toenmalige Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zorgde voor een richtlijn die het bezit van één cannabisplant, door een meerderjarige, bestemd voor persoonlijk gebruik, zonder verzwarende omstandigheid noch verstoring van de openbare orde, buiten vervolging stelt. Op basis van deze ministeriële richtlijn verenigen volwassen cannabisconsumenten zich sinds 2006. 

Trekt Uw Plant vzw liet, als eerste Belgische Cannabis Social Club, de grondregels van haar vereniging in 2006 in het Belgische Staatsblad publiceren. In deze cannabisvereniging verzorgen verschillende leden op biologische wijze hun eigen plant, en die van andere leden, om tegemoet te komen aan hun persoonlijke behoeften. Binnen de club is er steeds slechts één plant per lid in teelt en dit in kleinschalige persoonlijke kweekplaatsen. Vandaag bestaat de vereniging uit bijna 430 leden verdeeld over vier afdelingen: Antwerpen, Brussel, Mechelen en Oost-Vlaanderen. De club kende tweemaal vervolging, maar ook tweemaal vrijspraak aan het Antwerpse Hof van Beroep.

Mambo Social Club vzw verging het minder rooskleurig. De ‘afdeling Limburg’ van Trekt Uw Plant liet de statuten van haar vereniging in 2013 in het Staatsblad publiceren. Zo ontstond de tweede Belgische Cannabis Social Club. Hetzelfde jaar al nam de politie actie tegen de vereniging, wat in 2014 leidde tot een veroordeling met opschorting van straf. De club ging in beroep, wat enkele weken geleden (4/2/2016) aan het Antwerpse Hof van Beroep niet leidde tot de verwachte vrijspraak, zoals eerder bij Trekt Uw Plant.

Wil de rechterlijke macht hier uiteindelijk een voorbeeld stellen om zo de wetgevende en uitvoerende machten te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake wettelijke regulering van cannabis? Ter ondersteuning van de wetgevende en uitvoerende machten in dit land, werken Trekt Uw Plant en Mambo Social Club nu aan een blauwdruk voor een wettelijke regulering van cannabis in België. Een regulering, want het kan niet zijn dat anno 2016 mensen in onze samenleving nog steeds moeten leven met een geheim, omdat ze een illegaal product consumeren, dat eigenlijk minder schadelijk is dan de maatschappelijke aanvaarde en wettelijk gereguleerde drugs, zoals alcohol en tabak. 

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) en de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) mogen zich dus ook aangesproken voelen. Een vader of moeder zouden zich nooit een crimineel mogen voelen, omdat ze op verantwoorde wijze omspringen met een genotsmiddel dat hen mogelijks zelfs kan ondersteunen in het zich ontplooien tot een goede ouder. En cannabisconsumenten zouden moeten kunnen uitkomen voor hun liefde voor de plant en toch gelijke kansen verdienen i.p.v. stigmatisering.

take down
the paywall
steun ons nu!