Een pensioen voor parlementairen een oneigenlijk gegeven

Een pensioen voor parlementairen een oneigenlijk gegeven

zaterdag 30 april 2016 08:36
Spread the love

In feite is de discussie over het pensioen van parlementairen een verkeerde discussie. Volksvertegenwoordiger zijn verantwoordt geen pensioen want het is geen job.

Men zou beter een parlement samenstellen dat uit veel meer leden bestaat en alle lagen en leeftijden van de bevolking vertegenwoordigt. Die verkozenen des volks hoeven ook niet permanent samen te komen, ze moeten wel de algemene lijnen uitzetten in het belang van hun achterban. Een dergelijke vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de link met het leven van alledag bewaart blijft. Ze zouden nooit stellen dat iedereen boven zijn stand leeft.

Op die manier zouden we bv veel arbeiders en ouderen is ons parlement tellen. De notionele  intrest en een verhoging van de pensioenleeftijd zou nooit een meerderheid halen. Men kan dan aan de administratie vragen om deze bekommernissen en eisen in wetten uit te schrijven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!