Honingbij (Apis Millifera) (WikiMedia Commons)

Insecticiden midacloprid en thiamethoxam doden bijen

Insecticiden op basis van de chemische stoffen midacloprid en thiamethoxam behoren tot de meest gebruikte ter wereld. Ze brengen volgens recent Brits bezoek aanzienlijke schade toe aan bijen.

vrijdag 29 april 2016 14:38
Spread the love

Onderzoekers van de Universiteiten van Dundee en St. Andrews in Schotland gingen nauwkeurig de effecten na van de meest gebruikte neonicotinoïden. Dit is een groep van chemische verbindingen die lijken op het natuurlijke nicotine in tabak en op het zenuwstelsel van insecten inwerken. Deze insecticiden worden overal ter wereld gebruikt maar hebben kwalijke eigenschappen. Ze worden door de VN-Wereldgezondheidsorganisatie als kankerverwekkend bestempeld en hebben ook voor het milieu schadelijke gevolgen.

Twee neonicotinoïden zijn mee verantwoordelijk voor het wereldwijd uitstreven van bijenpopulaties, die essentieel zijn voor de bestuiving van bloeisels in de land- en tuinbouw. De EU verbood in 2013 tijdelijk het gebruik van deze stoffen op bloemdragende gewassen, tot er meer duidelijkheid is. Nu blijkt uit dit Britse onderzoek dat deze neonicotinoïden inderdaad negatieve gevolgen hebben voor bijen en andere bestuivende insecten.

De onderzoekers gingen de effecten na van bepaalde neonicotinoïden op de hersenactiviteit van bijen maar ook op hele kolonies in de natuur. Meer dan zeventig bijenkorven op het platteland werden daarvoor vergeleken met controlegroepen in het labo, die niet blootgesteld zijn aan pesticiden.

Uit het onderzoek blijkt dat imidacloprid en thiamethoxam erg schadelijk zijn voor de kolonies. Imidacloprid vermindert het aantal broedcellen in de kolonie met 46 procent terwijl blootstelling aan thiamethoxam het aantal levende bijen met 38 procent doet afnemen.

take down
the paywall
steun ons nu!