Europees Hof: emissiehandel te laks voor industrie

De Europese Commissie heeft teveel gratis uitstootrechten toegekend aan de industrie en moet die fout rechtzetten. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

vrijdag 29 april 2016 15:38
Spread the love

De Europese emissiehandel (Emissions Trading Scheme of ETS) is een systeem waarbij landen en bedrijven bepaalde uitstootrechten toegewezen krijgen en die ook kunnen verhandelen. Het achterliggende idee: bedrijven die inspanningen doen om minder te vervuilen verdienen daar geld mee, want ze kunnen uitstootrechten verkopen.

In de praktijk liep het systeem echter mank omdat Europa aan heel wat bedrijven teveel gratis emissierechten toekende, waardoor de marktprijs van de uitstootrechten ineen zakte. Tussen 2008 en 2014 kende Europa voor 24 miljard aan gratis uitstootrechten toe aan energie-intensieve sectoren zoals de chemische industrie, staalbedrijven en raffinaderijen.

Huiswerk

Het Europees hof in Luxemburg heeft nu geoordeeld dat de Commissie bij de bepaling van de maximale  hoeveelheid emissierechten uitgegaan is van verkeerde gegevens en haar huiswerk opnieuw moet maken.

Milieuverenigingen zijn blij met de uitspraak. “De Europese emissiehandel moet hervormd worden om de vervuilers te laten betalen in plaats van het huidige systeem dat de vervuilers betaalt”, zegt Imke Lübbeke van het Wereldnatuurfonds (WWF). “Beleidsmakers moeten erop toezien dat de emissiehandel leidt tot meer en snellere uitstootreducties, en moeten daarvoor de gratis uitstootrechten afbouwen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!