Noam Chomsky: “Sanders is geen radicaal, massale steun voor zijn voorstellen”

Tijdens een lezing op dinsdag 26 april 2016 samen met Yanis Varoufakis, georganiseerd door de alternatieve zender DemocracyNow!, gaf Noam Chomsky zijn mening over Bernie Sanders. Chomsky verklaarde ook het succes van Sanders: "Bernie Sanders is geen radicaal".

donderdag 28 april 2016 21:24
Spread the love

Chomsky: “Bernie Sanders is een extreem boeiend fenomeen. Hij is een degelijk, eerlijk mens. Dat is eerder ongewoon in het politieke systeem. Misschien zijn er twee in de wereld, weet je (lacht, hij wijst naar zijn gesprekspartner Yanis Varoufakis). Sanders wordt aanzien als een radicaal en een extremist. Dat is interessant, want eigenlijk is Sanders gewoon een mainstream New Deal1 Democraat.”

“Zijn posities zouden president Eisenhower niet verrast hebben. Die zei immers al dat wie de programma’s van de New Deal niet aanvaardde niet thuishoort in het Amerikaanse politieke systeem. Dat wordt nu als zeer radicaal aanzien. Het andere interessante aspect van de stellingen van Sanders is dat ze zeer sterk worden ondersteund door het gros van de bevolking en dat dat al lang zo is.”

“Neem volksgezondheid. Sanders’ voorstel voor een nationaal systeem van volksgezondheid – het soort systeem dat ongeveer elk ander ontwikkeld land heeft. Dat wordt nu als zeer radicaal gezien. Maar de  meerderheid van de Amerikaanse bevolking heeft daar geen enkel probleem mee.”

“Toen Obama zijn Affordable Care Act3 er door kreeg, lag er zoals je je herinnert ook een optie op tafel om voor openbare gezondheidszorg te gaan. Die optie liet men vallen. En dat terwijl het voorstel gesteund werd door twee derde van de bevolking.”

“In de tijd van Reagan vond 70 procent van de bevolking dat nationale (openbare) gezondheidszorg4 in de Grondwet moest staan. 40 procent dacht dat het al in de Grondwet stond, omdat dat zo een evident recht is. Het zelfde geld voor het fiscaal beleid en andere zaken.”

“Sander is iemand die tijdens de Roosevelt-jaren redelijk mainstream zou geweest zijn. Vandaag wordt zijn visie door een aanzienlijk deel van de bevolking ondersteund. En toch wordt hij terzijde geschoven als radicaal en extremist. Dat is een aanwijzing van hoe het (ideologische) spectrum naar rechts is opgeschoven sinds de neoliberale periode. Zo ver naar rechts dat de hedendaagse Democraten op dezelfde hoogte staan als wat ooit de gematigde Republikeinen werd genoemd.”

“De Republikeinen zelf zijn helemaal van dat spectrum af. Dat is zelfs geen legitieme politieke partij meer. Sanders heeft een aanzienlijk deel van de mainstream Democraten een beetje in progressieve richting doen opschuiven. Dat merk je aan de verklaringen van Clinton.”

“Hij heeft een groot aantal jonge mensen weten te mobiliseren, deze jonge mensen zijn het die zeggen: “Kijk, wij gaan hier niet meer mee instemmen.”

“Als dit leidt tot een blijvende, georganiseerde, gemobiliseerde kracht, dan kan dat het land veranderen – misschien nog niet voor deze verkiezing, maar wel op langere termijn.”

Vertaling door Lode Vanoost

Noam Chomsky on DemocracyNow!: Bernie Sanders Not a Radical, He Has Mass Support for Positions on Healthcare & Taxes (3’55”)

1   De New Deal (het ‘nieuwe akkoord’) is een reeks overheidsprogramma’s die door de regering van president Franklin Delano Roosevelt werd uitgevoerd, hoofdzakelijk tussen 1993 en 1938. Die omvatten onder meer steun voor de werklozen en de armen, herstel van de economie en de werkloosheid door grote openbare werken, hervorming van het financiële systeem door een strikte scheiding in te voeren tussen spaarbanken en investeringsbanken. Daarnaast werden ook de rechten van vakbonden uitgebreid, kwam er een eerste vorm van sociale zekerheid en werden er strikte wetten opgelegd voor veiligheid in de werkplaats.

2   President Ronald Reagan (1981-1989).

3   The Affordable Care Act (wet op de betaalbare zorg) of Obamacare is een overheidsprogramma dat mensen geld toesteekt om een gezondheidspolis af te sluiten bij een privé-gezondheidsbedrijf, die ze zich anders niet zouden kunnen veroorloven.

4   In de VS zegt men meestal ‘national healthcare’ wanneer men ‘openbare gezondheidszorg’ bedoelt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!