“Staking ambtenaren bijzonder goed opgevolgd”

Federale ambtenaren van de socialistische vakbond ACOD staken vandaag tegen de besparingsmaatregelen van de regering. De nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden die ze opgelegd krijgen, zijn onverteerbaar, zo klinkt het bij ACOD.

dinsdag 26 april 2016 15:48
Spread the love

Vooral het feit dat ambtenaren langer zullen moeten werken voor minder pensioen, de afschaffing van het systeem van ziektedagen en de afbouw van het aantal brugdagen zijn de stakende ambtenaren een doorn in het oog. Volgens de Algemene Centrale der Overheidsdiensten (ACOD) van de socialistische vakbond ABVV brengt een verdere inkrimping van het personeelsbestand een kwalitatieve dienstverlening naar de burger toe in het gedrang.

Het gaat ook over meer dan dat, verduidelijkt algemeen secretaris-ACOD Gino Hoppe. “We verzetten ons tegen het karikaturale beeld dat voortdurend gecreëerd wordt over ambtenaren. Steeds meer worden wij beschouwd als potverterende profiteurs die nauwelijks werken en die kunnen profiteren van allerlei gunstregimes. Een beeldvorming waar sommige leden van deze regering lustig toe bijdragen. Wij spreken dat volledig tegen en eisen van hen respect voor het werk dat wij verrichten.”

De staking van 26 april wordt opgevolgd door het personeel van een hele reeks overheidsinstellingen, waaronder de Federale Overheidsdiensten (FOD) van Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën , Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Mobiliteit en Vervoer en Economische Zaken, en het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), het Rekenhof evenals personeel van de parastatalen (dit zijn overheidsdiensten met een apart autonoom statuut zoals de Rijksociale Zekerheid RSZ en de Regie der Gebouwen).

Gino Hoppe: “De staking wordt bijzonder goed opgevolgd onder onze leden. Ik wist dat de woede hoog zat, maar dat er zo massaal zou meegestaakt worden had ik eigenlijk niet verwacht. Ik denk dat 90 procent staakt. Op sommige diensten waar 60 à 70 personeelsleden werken zijn er bijvoorbeeld slechts 2 mensen aan het werk. Dat zegt toch iets.”

“De kans is heel reëel dat er in de nabije toekomst nog acties zullen volgen. Morgen (27 april) is er een grote militantenconcentratie in Leuven. Ik hoop dat we de stakingsbereidheid door die actie ook ingang kunnen laten vinden in andere sectoren.”

Opvallend: in de gevangenissen wordt er in gemeenschappelijk vakbondsfront gestaakt. Ook de collega’s van het ACV staan daar dus mee aan het piket. De gevangenissen kampen immers al lang met een drastisch personeelstekort, wat enorm weegt op het personeel en op de dienstverlening in de gevangenissen. Sommige werknemers hebben bijvoorbeeld nog meer dan 900 niet opgenomen vakantiedagen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!