Industriële ontbossing is een van de vele oorzaken van de opwarming van het klimaat, hier in de Braziliaanse regio Rio Branco (Kate Evans / Centro para la Investigación Forestal Internacional)

Latijns-Amerika neemt voortouw in strijd tegen klimaatverandering

Meer dan 160 landen ondertekenen op 22 april 2016 in New York het klimaatakkoord dat op 12 december op de VN-klimaatconferentie COP21 in Parijs tot stand kwam. Daar zijn ook de Latijns-Amerikaanse landen bij. Die willen het voorbeeld geven door een voortrekkersrol te spelen in de uitvoering van dit nieuwe klimaatakkoord.

vrijdag 22 april 2016 17:10
Spread the love

“In New York zal Latijns-Amerika benadrukken dat zo snel mogelijk moet worden gehandeld, gezien de klimaatimpact die elk van onze landen nu al ondergaat”, zegt Chileens vertegenwoordiger Andrés Pirazzoli. Hij stond in Parijs aan het hoofd van het onderhandelingsteam van de Alianza Independiente de Latinoamerica y el Caribe (AILAC – de Onafhankelijke Alliantie van Latijns-Amerika en de Caraïben), een organisatie die Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay en Peru verenigt.

Volgens de Wereldbank zullen veranderingen in temperatuur en neerslag, hittegolven en smeltende gletsjers in Latijns-Amerika en de Caraïben zware gevolgen hebben voor de landbouw, de watervoorraden en de biodiversiteit.

“Als er één thema was dat Latijns-Amerika verenigde en de ideologische verschillen oversteeg, was het wel dat van de kwetsbaarheid”, zegt Pirazzoli over de onderhandelingen in Parijs. Dat wordt ook de troef bij de onderhandelingen over de uitvoering van het akkoord. Die volgen op de ondertekening en beginnen in mei 2016 in de Duitse stad Bonn.

Elk van de 195 landen die bij de klimaatonderhandelingen betrokken was moet het akkoord na ondertekening nog laten ratificeren door de eigen parlementen. Als minstens 55 landen dat gedaan hebben voor 2020 en als die samen goed zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, dan treedt het akkoord in werking en geldt het voor alle betrokken landen.

In dit klimaatakkoord beloven de betrokken landen de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. In Latijns-Amerika willen Mexico en Panama het akkoord dit jaar al ratificeren. Acht landen hebben het akkoord al geratificeerd, waaronder Barbados, Belize en Saint Lucia, drie kleine landen uit Latijns-Amerika en de Caraïben.

“Kwetsbare landen willen niet langer slachtoffer zijn, ze willen op deze ceremonie leiderschap tonen”, zegt econoom Monica Araya, die voor Costa Rica onderhandelde op de klimaatconferentie in Parijs. Zij leidt de milieuorganisatie Nivela en is adviseur van het Climate Vulnerability Forum (Forum voor Klimaatkwetsbaarheid), een organisatie die tijdens de klimaatonderhandelingen sterke en vooruitstrevende standpunten innam.

Dat Latijns-Amerika op 22 april 2016 massaal aanwezig is in New York, toont nog maar eens dat de het continent wakker is geworden, zegt ze. “Je ziet nieuwe inspanningen. Zo werd op de top van Latijns-Amerikaanse milieuministers in Cartagena (Colombia) een platform voor klimaatactie gecreëerd voor de hele regio.”

Ook al is het aandeel van Latijns-Amerika in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen klein, bijna alle landen in de regio beloven hun uitstoot fors terug te schroeven, ook de twee grootste economieën, Brazilië en Mexico. Hun aanpassingsmaatregelen gaan bovendien vaak verder dan vereist wordt door het akkoord.

De Argentijn Enrique Maurtua Konstantinidis, eveneens een veteraan van de klimaatonderhandelingen, is optimistisch. “Latijns-Amerika zou weleens een toonbeeld kunnen worden van hoe je duurzame ontwikkeling bereikt.”

Bron: América Latina redobla su empuje climático en Nueva York

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!