Dagelijkse files naar New York City (www.epa.org)

Helft bevolking VS leeft permanent in fijnstof en ozon vervuilde lucht

De helft van de bevolking in de VS leeft op plaatsen waar te veel fijnstof en ozonvervuiling is, volgens de American Lung Association. In de staat Californië zijn de problemen het grootst.

donderdag 21 april 2016 14:26
Spread the love

Te veel luchtvervuiling verhoogt het risico op onder meer kanker, longproblemen en hart- en vaatziekten. Het beïnvloedt ook de vruchtbaarheid negatief en heeft schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. In de top 10 van steden in de VS met de meeste vervuiling, staan zes steden van de staat Californië, waaronder Los Angeles en Bakersfield (zie de tien meest vervuilde steden in de VS op vlak van fijnstof onder dit artikel en een vergelijking met Belgische steden).

Volgens het jaarrapport State of the Air 2016 van de de American Lung Association (ALA) is de luchtvervuiling in de afgelopen jaren wel enigszins afgenomen dankzij schonere energiecentrales en schonere auto’s. 2016 ‘State of the Air’ Report Finds More than Half of Americans Live with Unhealthful Levels of Air Pollution

De klimaatverandering brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee voor de bescherming van de volksgezondheid, zegt Harold Wimmer, voorzitter van de ALA. “Er zijn nog steeds bijna 20 miljoen mensen in de VS die leven met ongezonde hoeveelheden van zowel ozon als van tijdelijke seizoensgebonden fijnstofvervuiling en continue fijnstofvervuiling.”

De ALA constateert dat tijdelijke verhogingen van de fijnstofconcentratie gedurende bepaalde periodes van het jaar in de afgelopen jaren juist zijn toegenomen. De onderzoekers wijten die toename aan droogte en bosbranden. Naar verwachting zullen zowel droogteperiodes als bosbranden in de toekomst vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering.

Tien meest door fijnstof vervuilde stedelijke agglomeraties in de VS

 1. Fresno-Madera, California
 2. Bakersfield, California
 3. Visalia-Porterville-Hanford, California
 4. Modesto-Merced, California
 5. Los Angeles-Long Beach, California
 6. El Centro, California
 7. San Jose-San Francisco-Oakland, California
 8. Cincinnati-Wilmington-Maysville, Ohio-Kentucky-Indiana
 9. Pittsburgh-New Castle-Weirton, Pennsylvania-Ohio-West-Virginia
 10. Cleveland-Akron-Canton, Ohio

Meest door fijnstof vervuilde Belgische Steden volgens de WHO zijn Antwerpen en Gent. Die zijn zwaarder vervuild dan e meeste vervuilde Amerikaanse steden. Andere Belgische steden scoren gelijkaardige cijfers als in de VS.

 1. Gent
 2. Antwerpen
 3. Brugge
 4. Brussel
 5. Charleroi
 6. Liège (Luik)
 7. Mons (Bergen)

Bronnen:

2016 ‘State of the Air’ Report Finds More than Half of Americans Live with Unhealthful Levels of Air Pollution

Most Polluted Cities

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!