Een gezin staat bij hun vernietigd huis in het Nepalese dorpje Naglebhare. Veel Nepalezen leven twee jaar na de aardbeving nog steeds in primitieve zelfgemaakte tenten en hokken (Asian Development Bank/Creative Commons)
Opinie - Bishnu Bhujel

Nepalees protest tegen inmenging India en EU in Nepal

Nepalezen in Brussel klagen de verregaande politieke inmenging aan van India in buurland Nepal, met de steun van de EU. India eigent zich een eigengereide rol in Nepal toe, zonder enige inspraak van de Nepalese bevolking.

woensdag 20 april 2016 10:13
Spread the love

Op 30 maart 2016 hielden de EU en India hun 13de jaarlijkse topconferentie. Die werd afgesloten met een slotverklaring, waarin ook buurstaat Nepal aan bod kwam in artikel 17: “De EU en India kwamen eveneens overeen dat er in Nepal een noodzaak is voor een duurzame en alomvattende grondwettelijke regeling, die de overblijvende constitutionele kwesties in een afgesproken tijdspanne zal aanpakken”.

Deze verklaring roept voor de Nepalezen historische herinneringen op aan de veelvuldige inmengingen van India in het verleden tot zeer recent. Alle Nepalezen waren hier dus door geschokt, zowel zij die in Nepal wonen als zij die in het buitenland verblijven. Deze intentie is in werkelijkheid een ernstige inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een soeverein land door een machtige buurstaat.

Het Nepalese volk is diep ontgoocheld omdat deze verklaring ingaat tegen zijn streven naar vrede en welvaart op basis van een onafhankelijke ontwikkeling.  We schetsen hieronder het historisch kader waarin deze recente gemeenschappelijke verklaring van de EU en India moet begrepen worden.

Lange strijd voor democratie

Het Nepalese volk heeft lange jaren van strijd pas achter de rug. Van 1996 tot 2006 werd tegen de absolutistische monarchie een lang aanslepende volksoorlog gevoerd. Die werd gevolgd door een verenigde massabeweging die in april 2006 uiteindelijk geleid heeft tot de val van de monarchie en tot de totstandkoming van de Federale Democratische Republiek Nepal. Na verscheidene verkiezingen erkende een grondwetgevende vergadering de nieuwe grondwet op 20 september 2015.

Wij waarderen zeker suggesties en bijstand over de grondwet vanwege de EU en India, maar hebben grote bezwaren tegen de bedreigende inmenging en tegen meerdere illegale daden die niet passen in een correcte, respectvolle en gelijkwaardige verhouding tussen de EU, India en het soevereine land Nepal.

Illegale acties van India

Zo moeten we vaststellen dat meer dan 60.000 hectare Nepalees grondgebied werd geannexeerd door India op 54 verschillende plaatsen, waaronder Kalapani. Van de 3558 grenspalen ter plaatse zijn nog slechts 2358 de wettelijk erkend originelen. Duizenden Nepalezen werden hierdoor onder dwang ontheemd, want deze annexatie van Nepalees grondgebied door India ging gepaard met geweld, verkrachting en plundering.

Nepal heeft meermaals aangedrongen op een oplossing van dit territoriaal conflict. In plaats van het regelen van deze problemen heeft India nog meer instabiliteit en onveiligheid in Nepal veroorzaakt. De EU steunt deze houding door het punt 17 in de overeenkomst, waarbij geen enkele vermelding wordt gemaakt van deze annexatie.

EU kiest partij tegen Nepal

De EU moet meer inzicht in de politieke ontwikkelingen van Nepal hebben. Nepal is een democratische federale republiek. Het was vroeger een hindoestaat die nu is veranderd in een seculier bestuurd land. Narendra Modi, eerste minister van India, is een hindoe-fundamentalist die pleit voor het een heropleving van het hindoeïsme in Nepal.

Wegens vroeger door India opgelegde ongelijke verdragen is Nepal niet vrij om met de internationale gemeenschap of met internationale organisaties politieke en handelsverdragen af te sluiten. Heel zijn geschiedenis lang heeft het land te lijden gehad onder Indische overheersing. De Nepalese regering stelt nu voor om deze verdragen te herzien als gevolg van de politieke veranderingen in Nepal. India weigert dit echter en respecteert daarmee dus niet het verlangen van het Nepalese volk naar reële onafhankelijkheid.

Anti-feodale emancipatiestrijd

We moeten het hier ook hebben over de sociale en economische situatie in Nepal zelf. Je kan het land nog steeds kenmerken als semi-feodaal en semi-koloniaal. Er zijn veel omstreden kwesties die die ook in de nieuwe grondwet nog niet opgelost zijn. Een centrale kwestie is onder meer een revolutionaire landhervorming. Vrouwenrechten zijn tegenover de laatste versie terug verminderd tegenover de interim grondwet.

Autonomie op basis van etnische identiteit en sociale klasse werden indirect verworpen. Autonomie op basis van identiteit is echter nodig om de rechten van de inheemse volkeren te beschermen, die gedurende 240 jaar in een gecentraliseerde hindoestaat leefden. Autonomie op basis van sociale toestand is eveneens nodig omdat sommige regio’s zeer onderontwikkeld zijn zoals de regio’s Karnali en Seti Mahakali.

Kastesystem

Specifieke rechten zijn ook niet voorzien voor de ‘onaanraakbaren’ of ‘dalit’ (de laagste kaste in het nu formeel afgeschafte kastesysteem), voor moslims en andere bedreigde gemeenschappen en voor gehandicapten. Voor de boeren en werknemers in er evenmin iets nieuws in deze grondwet. Bijna vier miljoen jongeren werken in het buitenland als middeleeuwse slaven (India, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, ..) Er staat niets nieuws in deze grondwet om hen te motiveren om naar hun land terug te keren.

Als je echter de grondwet van Nepal met die van India vergelijkt, dan is de nieuwe grondwet van Nepal in ieder geval nog altijd veel omvattender en democratischer. Respect voor democratie is in India is veel minder, denk maar aan de talrijke ultra-religieuse praktijken, het alom aanwezige racisme, de destructieve corruptie en de fascistische repressie van opstandige groeperingen in de maatschappij. Weet de EU werkelijk niets van deze praktijken in India ?

Economische blokkade door India

Enkele maanden terug legde India een beschamende en onmenselijke economische blokkade op aan Nepal. Daardoor stopte de levering van belangrijke producten, waaronder aardolie. Deze blokkade creëerde een reeks problemen voor het levensonderhoud van de Nepalese bevolking. Deze kwestie is nog steeds niet opgelost. 

Zoals hierboven reeds vermeld, Nepal herbergt gemeenschappen met verschillende etniciteit, cultuur en leeftradities. Ieder van deze gemeenschappen wil zijn rechten in de nieuwe grondwet van Nepal zien staan. Het is opmerkelijk dat India in dit proces alleen steun geeft aan het Nepalese volk der Madhesi, die vooral aan de grens met India leven. Het is tegelijk ook heel duidelijk voor de volledige Nepalese bevolking dat India in werkelijkheid zelfs een verbetering van het lot van die Madhesi niet wil. In essentie heeft het huidige beleid van India de bedoeling het Nepalese volk te verdelen en zo over hen te heersen . Deze politiek van India moet bestreden en overwonnen worden.

Dubbelzinnige rol van de EU

Over de steun van de EU aan de strijd voor democratie en mensenrechten is de Nepalese bevolking zeer sceptisch. Zij denkt ook niet dat de EU uit zou zijn op stabiliteit in Nepal. Het is integendeel zo dat de EU India steunt in zijn streven een supermacht in Zuid-Azië te worden.

Dat blijkt uit vele punten van de overeenkomst die op de topconferentie EU-India van 30 maart 2016 werd overeengekomen. De EU steunt Nepal bijgevolg niet in zijn streven naar echte soevereiniteit. De tekst van deze overeenkomst toont daarentegen uitsluitend het belang dat de EU hecht aan een nauwe samenwerking met India.

De overeenkomst werd reeds bekritiseerd in een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nepal. “De gezamenlijke verklaring EU-India kwetst niet alleen de gevoelens van de bevolking van Nepal, maar tart ook het fundamentele beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden van een land en is dus in strijd met VN-Handvest en met de geldende normen van het internationaal recht.”

De voltallige regering van Nepal bekritiseerde eveneens formeel deze overeenkomst tijdens een kabinetsvergadering, evenals bijna alle politieke partijen en media, wat vervolgens een enorme druk zette op India en EU. Als gevolg hiervan had de EU-gezant in Nepal een ontmoeting met de vice-premier en minister van buitenlandse zaken op 5 april 2016. Zij beweerde dat de grondwet van Nepal wordt verwelkomd door de EU en dat er geen sprake zou zijn van negatieve opmerkingen hierover.

In elk geval moet er tegen de verborgen bedoelingen, die India en de EU in Nepal hebben, worden geprotesteerd, omdat die niet in het belang zijn van de vrijheid, vooruitgang en welvaart van het Nepalese volk.

Bishnu Bhujel

Bishnu Bhujel is adviseur van het Nepalese People’s Progressive Front (NPPF), een progressieve sociale organisatie voor progressieve Nepalezen in België, opgericht in 2001. Zijn voornaamste doelstelling is solidariteit met de strijd van het Nepalese volk voor de afschaffing van feodalisme en semi-kolonialisme. Het NPPF wil tevens een bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen het imperialisme. In België zelf komt het NPPF op voor de rechten van Nepalese en andere immigranten. Het NPPF verzet zich tegen elke schending van mensenrechten en is eveneens solidair met alle slachtoffers van natuurrampen, zoals na de aardbeving in Nepal van 25 april 2015.

take down
the paywall
steun ons nu!