Een herder met zijn schapen in de woestijn in de buurt van Marrakech, Marokko (Johntarantino1/Wikimedia Commons)

Klimaatverandering maakt Midden-Oosten onleefbaar

Wanneer op 22 april 2016 het klimaatakkoord van Parijs in New York door alle betrokken VN-lidstaten ondertekend wordt, is dat niets te vroeg voor het nu al te hete Midden-Oosten. Meerdere wetenschappelijke studies stellen de vraag of de regio nóg hogere temperaturen kan overleven.

dinsdag 19 april 2016 17:14
Spread the love

Het International Panel on Climate Change van de VN (IPCC) waarschuwt in recente publicaties dat het klimaat steeds warmer en droger wordt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In het westelijk deel van Noord-Afrika (van Mauritanië tot Libië) is dat al zichtbaar, constateert eveneens de Wereldbank, op basis van de prognoses van het IPCC.

Naar schatting 0 tot 100 miljoen mensen zullen in 2025 lijden onder waterschaarste. Die waterschaarste legt extra druk op de nog beschikbare grondwatervoorraden, waar momenteel al zo veel uit wordt geput dat de natuur ze niet meer volledig kan aanvullen. De opbrengst van de landbouw zal als gevolg sterk afnemen omdat deze gebieden afhankelijk zijn van regelmatige regenval voor hun watervoorzieningKlimaatmap van het Midden-Oosten (WikiMedia Commons)

Een studie door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology in 2015 spreekt zelfs van “dodelijke hitte” in de Perzische Golf als gevolg van de klimaatverandering. Deze onderzoekers lieten de gevolgen voor de regio zien als niets verandert aan de huidige uitstoot van broeikasgassen en stellen dat deze extreme temperaturen alleen voorkomen kunnen worden door deze uitstoot te verminderen.

 

De auteurs van de studie concluderen ook dat de Golfregio, met zijn weinige water en intense zonneschijn, een “hotspot wordt waar de klimaatverandering, als die niet getemperd wordt, de menselijke leefbaarheid in de toekomst ernstig kan beïnvloeden.”

Waterschaarste én overstromingen

Door hoge resolutie-versies van de standaard-klimaatmodellen te bestuderen, constateerden de onderzoekers dat in belangrijke steden in de regio de grens bereikt kan worden van wat nog leefbaar is, zelfs op goed geventileerde plaatsen en in de schaduw.

Die grens ligt bij een kritische combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid en de tijd dat het menselijk lichaam die omstandigheden aankan zonder kunstmatige koeling. Bij 35 graden kan een mens die omstandigheden gedurende zes uur onbeschermd aan. Gevaar voor de gezondheid ontstaat als dergelijke temperaturen elke dag urenlang aanhouden. Dergelijke omstandigheden kunnen volgens de klimaatmodellen steeds vaker ontstaan in de dertig jaar voor het einde van de eenentwintigste eeuw, zolang niets gedaan wordt tegen de klimaatverandering.

In stedelijke gebieden in Noord-Afrika zal een temperatuurstijging van 1 tot 3 graden bovendien 6 tot 25 miljoen mensen blootstellen aan overstromingen aan de kust, stelt de Wereldbank. Hittegolven, waterschaarste, verminderde waterkwaliteit, slechtere luchtkwaliteit en ozonvorming zullen dan de menselijke gezondheid nog verder negatief beïnvloeden.

Wereldwijde klimaatmodellen voorspellen een stijging van de zeespiegel van 0,1 tot 0,3 meter tegen 2050. Tegen 2100 kan die stijging volgens de Wereldbank oplopen tot 0,9 meter. Voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen de sociale, economische en ecologische gevolgen in verhouding waarschijnlijk groter zijn dan voor de rest van de wereld. Laaggelegen kustgebieden in Tunesië, Qatar, Libië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en in het bijzonder Egypte lopen zeer grote risico’s.

Onleefbare steden en kustgebieden

De klimaatverandering brengt ook specifieke risico’s mee voor de steden in de regio, waar de economische, sociale, culturele en politieke activiteiten zich concentreren. De stijgende zeespiegel zal het leven bemoeilijken in 43 havensteden, waarvan er 24 in het Midden-Oosten liggen en 19 in Noord-Afrika.

“In het geval van de zeehavenstad Alexandrië in Egypte, betekent een stijging van de zeespiegel met 0,5 meter dat meer dan 2 miljoen mensen hun huzen zullen moeten ontvluchten. Het betekent ook een verlies van 35 miljard dollar aan land, bezittingen en infrastructuur, los van de onschatbare waarde van historisch en cultureel erfgoed”, berekent de Wereldbank.

Dit is het eerste deel van een tweedelige serie over de impact van de klimaatverandering in het Midden-Oosten, in de aanloop naar de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs op 22 april in New York. Het tweede deel gaat over watertekorten in de regio.

Bronnen: 

Climate Change (I) Will the Middle East Become ‘Uninhabitable’?

Study: Persian Gulf could experience deadly heat

take down
the paywall
steun ons nu!