Vakbond: ‘Nog nooit zoveel boze reacties gekregen als na begrotingscontrole’

De Panama Papers drukken alle gewone mensen nog eens met de neus op de feiten. Alleen zij betalen braaf hun belastingen. Gooi daar een regering bovenop die tijdens begrotingscontrole alleen in hun richting kijkt en in één ruk ook de 38-urenweek afschaft en je krijgt... sociale onrust.

woensdag 13 april 2016 15:15
Spread the love

Aan het Centraal Station had de christelijke vakbond ACV een springkasteel opgesteld. Of beter een sprintkasteel waarbij een elastiek de sprinter tegenhoudt. Het stond symbool voor de arbeidsmarkt waar het steeds moeilijker wordt om fluitend de eindstreep van de pensionering te halen. Volgens het ACV zal de afbraak van de 38-urenweek het nog meer onmogelijk maken om langer te werken.

“Ik werk al 25 jaar voor het ACV en nog nooit eerder kreeg ik spontaan zoveel bezorgde en boze reacties van leden. Via Facebook of mail, ze bleven maar toestromen. Komt dit echt van de CD&V, reageerden veel mensen zwaar ontgoocheld”, zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten.

“Minister Peeters duwt dit door zonder enig overleg én tijdens een begrotingscontrole. De regering slaagt er niet in de begroting op orde te krijgen en probeert dat geklungel dan maar te maskeren met deze fratsen. Daarmee probeert ze ook de Europese Commissie te paaien die de regering op de vingers zal tikken voor de begroting”, zegt Stalpaert.

Stalpaert wijst er op dat het voor bepaalde sectoren al perfect mogelijk was om de werknemers flexibel in te zetten door hen minder te laten werken in minder drukke periodes en langer tijdens pieken. “In de horeca bestaat die annualisering van de arbeidstijd al. Maar dan wel na grondig overleg en op basis van een duidelijk aanwijsbare noodzaak. Werkgeversorganisaties zien de veralgemening van de annualisering gewoon als een manier om geen overuren meer te moeten betalen.”

Deze actie kwam er heel snel na de bekendmaking van het begrotingsakkoord, maar volgens het ACV zal het hier niet bij blijven. “Voor CD&V hebben we één boodschap: trek dit in. We hebben onze profielfoto’s op Facebook veranderd. We voeren vandaag actie. Op 20 april breiden we de oorspronkelijke jongerenmars uit tot een betoging voor iedereen. En er komen ook acties in bedrijven. We gaan dit dus opbouwen, maar reactie komt er zeker”, zegt Stalpaert.

Overheidsvakbonden

Een paar honderd meter hadden enkele honderden leden van de overheidsvakbonden van ABVV, ACV en ACLVB zich opgesteld aan het kabinet van pensioenminister Bacquelaine. Ook voor hen was het begrotingscontrole een bittere pil. De vertegenwoordigers van de vakbonden mochten even op de koffie bij de minister. “Hij heeft ons niet verrast en ook niet overtuigd”, zegt Chris Reniers van ACOD. Volgens haar probeert de minister de gemoederen te bedaren. Zo zou het systeem van de zogenaamde tantièmes geactualiseerd worden en niet afgeschaft. Dat is de manier waarop het pensioenbedrag wordt berekend. Sommigen ambtenarengroepen hebben een voordeliger berekening.

De vakbonden zijn bereid te onderhandelen over de omzetting van dat systeem in een objectieve omschrijving van zware beroepen. Wie zo’n zwaar beroep heeft, zou een gunstiger berekening krijgen (en daardoor sneller aan een volledig pensioen komen). De afschaffing van de diplomabonificatie zou dan weer gecompenseerd worden door de mogelijkheid om dat af te kopen. Wie haar of zijn studiejaren wil laten meetellen voor het pensioen zou daar een som voor op tafel moeten leggen.

“De minister zegt dat niemand minder pensioen zal hebben. Maar tegelijk moet dit een besparing zijn. Hoe doe je dat?”, vraagt Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten zich af.

Donderdag probeert de Nationale Pensioenconferentie een kalender vast te leggen. De vakbonden willen voor de zomer duidelijkheid. Chris Reniers van ACOD waarschuwt al: “Ik ga daar morgen naar toe, maar als ik ook bij de tweede bijeenkomst merk dat wij daar voor niks zitten, kom ik niet meer.”

Volgens Reniers zorgen de plannen voor heel veel verwarring op de werkvloer. “De aankondigingspolitiek van de regering maakt de mensen ongerust. De minister zegt dan dat hij verkeerd begrepen is. Dan had hij ons maar moeten uitnodigen vóór de begrotingscontrole.”

De regering lijkt ook niet op één lijn te zitten. Eerder op de dag waren de vakbonden langsgeweest bij minister van Ambtenarenzaken Vandeput (N-VA). “Dat was veel minder positief. Die wil bepaalde dingen wel gewoon afschaffen. Bij Bacquelaine vinden we tenminste nog een luisterend oor. We zullen de situatie voortdurend evalueren en waar nodig verder druk uitoefenen met acties”, zegt Luc Hamelinck.

take down
the paywall
steun ons nu!