Trojaanse paard helpt Halle ‘TTIP-vrij’ maken

Trojaanse paard helpt Halle ‘TTIP-vrij’ maken

Zaterdagvoormiddag hebben mensen van de werkgroep ‘Halle TTIP-vrij ‘ het grote Trojaanse paard naar de grote markt van Halle meegebracht. Zij deden dat om aandacht te vragen voor een info -avond die zij volgende week op donderdag 7 april 2016 om 20 uur organiseren in de raadszaal van het stadhuis van Halle.

maandag 4 april 2016 16:40
Spread the love

De werkgroep ‘Halle TTIP-vrij’ is een groep geëngageerde mensen uit verschillende middenveldorganisaties (vakbonden, Halle zonder Grenzen, 11-11-11, STROS, wereldwinkel, Masereelfonds etc…)

Zij nodigen professor Ferdi De Ville van de Universiteit Gent uit. Die heeft  het TTIP, het erg omstreden vrijhandelsakkoord, waarover Europa en de USA nogal schimmige onderhandelingen voeren, uitvoerig bestudeerd. Hij zal zijn bevindingen, gebundeld in het lijvige boek “The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership” dat vorig najaar verscheen, en nu vertaald is in het Nederlands, voor ons komen toelichten.

TTIP en CETA grijpt in democratische besluitvorming

Het TTIP en CETA, een gelijkaardig akkoord maar dan met Canada, zullen sterk ingrijpen op de democratische besluitvorming die wij in ons land kennen. De teksten maken de vrije concurrentie alleenzaligmakend. Daardoor worden fundamentele beschermingsmaatregelen op het vlak van sociale zekerheid, voedselveiligheid, gezondheid en milieu, landbouw en economie, die nu gangbaar zijn in Europa, op de helling gezet.

In Europa gaat men immers uit van -al dan niet strenge- normen en voorwaarden voor het aanbieden van producten of diensten. In de Verenigde Staten ligt de focus minder op het productieproces en bewaking van de voedselketen, maar eerder op het eindproduct en de risicobeheersing. De kans is groot dat het Europese voorzorgsprincipe geofferd wordt aan het Amerikaanse systeem van schadevergoedingen achteraf als het product of de dienst niet behoorlijk blijkt te zijn.

Omdat het verdrag ook slaat op de bevoegdheden van de gemeenteraden wil de werkgroep de gemeenteraad van Halle in mei een motie voorstellen om Halle ‘TTIP-vrij ‘laten te verklaren. Vele steden en gemeenten in Europa en België hebben reeds een dergelijke motie aangenomen.

De mensen van de werkgroep hebben alleszins met de aanwezigheid van het grote paard de aandacht van vele marktgangers gekregen.

take down
the paywall
steun ons nu!