Het integratiedocument voor nieuwkomers

Het integratiedocument voor nieuwkomers

vrijdag 1 april 2016 14:10
Spread the love

Ik vind het onrechtvaardig dat er aan één categorie mensen een document ter ondertekening wordt voorgelegd, en een andere categorie mensen binnen de samenleving zich niet moet verbinden tot het naleven van de in dat document voorgelegde morele code.

Er zijn mensen die hier geboren worden en zich ‘autochtonen’ mogen noemen, door puur geluk en niet door eigen verdienste, die automatisch het recht verwerven gelijk welke opinie te verkondigen vanuit gelijk welke waarde die ze hoogachten. Ze mogen zich immoreel gedragen, zolang ze zich aan de wet houden, zonder dat daar een sanctie tegenover staat. En anderen moeten een document tekenen waartoe ze zich verbinden zich zullen gedragen volgens bepaalde morele normen of ze kunnen uit de maatschappij worden gebannen en daardoor van ons recht worden verstoken. Is zoiets juridisch verdedigbaar in een maatschappij waar gelijkheid voor het recht een hoge morele waarde is?

Daarbovenop wil ik stellen dat sommige uitspraken of doelstellingen van sommige politici helemaal niet passen in dat moreel waardenkader dat in dit document aan buitenstaanders wordt voorgelegd.

Maarten Vergucht

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!