Screenshot Teenage Mutant Ninja Muslims - Heroes behind civilians
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België -

Mutant Teenage Ninja Muslims: Over psychotische politiek en de mutaties van het verzet in de asymmetrische oorlog

Cultuurfilosoof Lieven De Cauter blijft zich het hoofd breken over de aanslagen in Brussel. Let op: deze bijdrage kan ook het uwe kopbrekens bezorgen. Niet voor gevoelige lezers: (post)traumatische reflecties over de aanslagen in Brussel. [1] Over psychotische politiek en de mutaties van verzet in de asymmetrische oorlog.

vrijdag 25 maart 2016 03:14
Spread the love

(Post)traumatische reflecties over de aanslagen in Brussel 

[1.] Psychotische politiek

Het islamofascisme heeft, zoals alle fascisme, een bepaalde hypnotische aantrekkingskracht.

Dit keer is het een cross-over tussen gaming, fantasy, rap-culture en de Koran, …tja,… Het verzet tegen het Imperium is als een zevenkoppige draak, het zal altijd muteren, en de volgende kop is altijd monsterlijker: men heeft het panarabisme genekt (o.a. door Nasser te vermoorden), en het fundamentalisme gesteund (zoals Osama tegen de Russen in Afghanistan) en nu zitten we met een verschrikkelijke variant, … ik denk dat sommigen heimwee hebben naar het panarabisme…

In elk geval, in een asymmetrische oorlogsvoering zal de vijand van het imperium blijven muteren. Ik denk dat we dit kunnen leren zowel vanuit de geschiedenis als uit de science fiction. Maar ook van Deleuze en Guattari. L’espace lisse de la guerre de machine des nomades, contre l’espace strié de l’empire sédentaire. Deze parafrase van de essentie van hun ‘nomadologie’ is moeilijk te vertalen, helaas. Hier een poging: de gladde ruimte van de oorlogsmachine van de nomaden tegen de gestremde ruimte van de sedentaire staat.

In hun theorie, gebaseerd op historisch werk over de invallen van de hunnen en Ghengis Khan en zo, wint de beweeglijke oorlogsmachine het altijd van het imperium dat een sitting duck is.

Dus wordt de staat een oorlogsmachine met superieure slagkracht, en de asymmetrische oorlog is geboren. Wij hebben bommenwerpers, zij hebben bomgordels. The Empire strikes back (pre-emptive strike and shock and awe) – return of the Kamikaze Jedi: the Mutant Teenage Ninja Muslims*.

 Dat de staatsveiligheid en de sociaal werkers zich uit de naad moeten werken om het profiel van de daders in kaart te brengen en te begrijpen, maar dat analisten de structuur, de dynamiek moeten proberen te zien. Ja.

Het profiel van de Oostfronters leert ons weinig over de mechanismen van de tweede Wereldoorlog, of zelfs over de Oostfrontpolitiek. Natuurlijk zijn het voetvolk van dergelijke vrijwilligerslegers willekeurig (Mohammed Atta was hoogopgeleid en Osama Bin Laden ook, en deze kerels niet, echte losers, beiden; zoals ISIS naast godsdienstfanaten en wako’s, avonturiers, etc, ook legerofficieren uit het Irakese leger heeft): de rebellen, het verzet is altijd een stelletje ongeregeld, zoals het vreemdelingenlegioen van de Fransen. Het verzet kan ook niet anders zijn dan een stelletje ongeregeld, dat is haar beste strategie tegen de geregelde ruimte van de staat of het sedentaire, hoogtechnologische imperium. 

De footsoldiers, worden altijd, ook in het reguliere leger (met name ook het Amerikaanse) – of kunnen indien nodig – uit de overtolligen en de ultieme losers, de radelozen, worden gerekruteerd. Dat is toch altijd zo geweest met huurlegers, en ongetwijfeld ook voor verzetslieden en vrijheidsstrijders, en zeker ook voor terroristen. Dit is een huurleger in dienst van een asymmetrische oorlog (die heilig wordt genoemd, zoals toch ook bij ons lange tijd de gewoonte is geweest). Freelancers voor zolang het duurt, van alle slag en soort.

En nu verspreiden ze zich viraal: zonder centrale controle, alleen op basis van een narratief, een algoritme, en online communicatiehubs, zoals Dabiq.  

Psychotische politiek. Ik moet daar nu echt eens een stuk over schrijven. Het begon bij Anders Behring Breivik… (google ‘pyschotische politiek’… ja, het is nog altijd het eerste wat je vindt: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/26/over-psychotische-politiek. Ik zal het morgen eens herlezen [het is al laat, zo laat dat het vroeg is, ik doe weer een wake, een schrijfwake over die verdomde aanslagen]           maar ik zou de lezer aanraden om dat nu te doen…) Dat was de eerste keer dat ik die uitdrukking gebruikte. Ook hij had zijn eigen narratief gebouwd (zijn fameuze compendium van 1500 bladzijden).

Nu zijn er cellen van Lone Wolves, met een heel sterk en glashelder narratief. Dat zij die zich inschrijven en opofferen voor dat sterke verhaal (over de legers van Rome die zullen verslagen worden bij Dabiq en over het einde van de wereld en de terugkomst van de Mehdi en die 72 maagden en zo), daarin echt geloven of niet, psychopaten zijn of niet (sociopaten blijken ze zeker), moslims zijn of niet… (zij die abortusklinieken in brand steken, zijn ook christenen, maar ik voel me niet direct aangesproken om me van hen te distantiëren, ook al ben ik diep christelijk geïnspireerd, zoals iedereen die mij kent, of zelfs ook maar goed leest weet, ook al ben ik atheïst en liefst tot in de kist, maar heb gemerkt dat dit voor mensen die ik rondom mij heb zien heengaan, niet zo gemakkelijk is, – dit maar om te zeggen dat de meeste moslims zich ook niet aangesproken voelen om zich te distantiëren, maar het zijn wel moslims, zoals ook de extremistische kolonisten zich op de Thorah beroepen – wat er ook van zij:) 

Het verzet tegen het imperium zal blijven muteren.

* De uitdrukking Teenage Mutant Ninja Muslims bestaat, het is een video op internet. Niet respecteus (naar het Palestijns Jihadistisch verzet toe), maar wel leerzaam in het licht van deze al te korte aanzet voor verdere bespiegelingen over de rol van psychotische politiek in asymmetrische oorlogsvoering.  

(23/24 maart)

ps: Een volgend stuk: over het Beursplein als tempel

 …/…

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!