Wanneer ze naar de stad migreren met hun ouders hebben Chinese plattelandskinderen geen recht op sociale voorzieningen in de steden. Daarom laten veel ouders hun kinderen achter bij verwanten op het platteland (scientificamerican.com)

Plattelandskinderen China uitgesloten van voordelen groei economie

Een studie over de levenskwaliteit van Chinese kinderen legt grote ongelijkheden bloot inzake onderwijs, gezondheid en economische leefomstandigheden. Plattelandskinderen profiteren amper van de huidige economische groei van China.

donderdag 24 maart 2016 17:31
Spread the love

 

Zelfs nu de economische groei tot betere levensomstandigheden leidt in grote delen van China, blijken kinderen op het platteland van de voordelen van die evolutie verstoken. Vooral kinderen die “achtergelaten” worden door hun ouders wanneer die naar de steden trekken om er te werken, zijn erg kwetsbaar, meldt de gemeenschappelijke studie Report on the State of Children in China van de Universiteiten van Peking en Chicago.

Hun rapport analyseerde de gegevens van bestaande familieonderzoeken over de economische situatie, steun van de omgeving en levensomstandigheden van Chinese kinderen. Deze data hebben betrekking op het jaar 2010. Toen telde China 222,6 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar. “Het gaat hier niet enkel om deze kinderen, het gaat over de toekomst van de hele gemeenschap”, zegt Dali Yang, een van de auteurs van de studie.

Ondanks inspanningen van de overheid inzake familieplanning en –controle slaagt China er niet in om de grote ongelijkheid tussen stad en platteland weg te werken. Een van de redenen is de zogenaamde hukou-registratie, een systeem dat in de late jaren 1950 werd ingevoerd en dat gezinnen indeelt volgens een bepaalde status afhankelijk van hun woonplaats (platteland of stad). Toegang tot publieke diensten zoals onderwijs, werk en gezondheidszorg was afhankelijk van je hukou, de status van je registratie.

China’s industrialisatie en economische groei zorgden voor een lossere kijk op migratie, wat ertoe leidde dat velen naar de steden trokken om er te werken. Door hun ‘plattelandsstatus’ hadden migrerende ouders echter geen recht op sociale huisvesting of onderwijs voor hun kinderen in de steden. Drie vierde van de ouders laten daarom hun kinderen achter op het platteland. Zo leven naar schatting 61 miljoen kinderen met slechts één ouder, een grootouder of ander familielid of zelfs helemaal alleen omdat beide ouders zijn weggetrokken naar de grote steden in het oosten.

Volgens de onderzoekers is één op vier van de kinderen in landelijk China een “achtergelaten kind”. Van de kinderen in de steden zijn bovendien vijftien procent migrantenkinderen met een landelijke hukoustatus waardoor ze in de steden slechts beperkte toegang hebben tot onderwijs en andere publieke diensten die hun welzijn zouden kunnen verbeteren.

Het rapport berekende dat ondanks de economische groei 24,4 procent van alle plattelandskinderen het moet stellen met minder dan 1,4 euro per dag. In de steden geldt dat voor 9 procent van de kinderen. Door de ongezonde leefomstandigheden zijn plattelandskinderen ook kleiner bij de geboorte en worden ze vaker ziek dat de stadskinderen.

Bron: Report on the State of Children in China

 

take down
the paywall
steun ons nu!