Toegang tot drinkbaar water is een essentieel mensenrecht volgens de VN (waterintegritynetwork.net)

Investeringen in drinkwater ‘lekken weg’ door corruptie

Corruptie heeft een zeer schadelijke invloed op grootschalige investeringen in de watersector. Dat stelt de netwerkorganisatie Water Integrity Network op 22 maart 2016, Wereldwaterdag, vast in zijn jaarrapport. Tien procent van het geld voor investeringen 'lekt weg' door corruptie, zowel in de westerse als in de Derde Wereld.

woensdag 23 maart 2016 14:18
Spread the love

Elk jaar worden miljarden dollars geïnvesteerd in de productie van drinkbaar water. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkbaar water heeft, is echter nog altijd even groot als het aantal mensen dat het moet stellen zonder andere sanitaire basisvoorzieningen: 32 procent van de wereldbevolking in 2015, meldt corruptiewaakhond Transparency International.

Dat er enerzijds zoveel uitgegeven wordt aan de productie van drinkbar water en dat er anderzijds toch zo’n maatschappelijk kloof bestaat, komt deels omdat 10 procent van de investeringen in deze sector verloren gaan door corruptie, meldt het Water Integrity Network (WIN).

Deze organisatie verenigt meerdere ngo’s die samen ijveren voor meer toegang tot drinkbaar water, voor transparantie van de sector en tegen corruptie. Ook slecht beheer heeft volgens het WIN negatieve gevolgen voor de meest kwetsbare mensen, in het bijzonder vrouwen, kinderen en boerenfamilies zonder land om te bewerken (‘landlozen’).

Water en sanitaire voorzieningen werden formeel erkend als mensenrecht door de VN-Algemene Vergadering in 2010. De werkelijkheid is echter nog ver verwijderd van dit doel, volgens het WIN.(waterintegritynetwork.net)

WIN publiceerde zijn rapport Water Integrity Global Outlook 2016 op 22 maart 2016, Wereldwaterdag. “Volgens de VN-Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het VN-Fonds voor de opvoeding van kinderen UNICEF hebben ongeveer 663 miljoen mensen wereldwijd gebrek aan zogenoemd “verbeterd” drinkwater (water dat aan minimale normen voor veilig gebruik door mensen voldoet). Dat leidt nog steeds tot 1,6 miljoen doden per jaar als gevolg van ziektes die zich door het drinken van onzuiver water verspreiden. In de meeste gevallen zijn de slachtoffers kinderen jonger dan vijf jaar.”

 De WIN-studie licht enkele specifieke gevallen toe, zoals in Malawi. In 2013 verdween daar 4,5 miljoen euro via een zogenaamde hervorming van de publieke financiën naar de rekeningen van ambtenaren. In 2015 bleek 4 miljoen euro verdwenen te zijn van de 70 miljoen euro voor de tweede fase van het nationale waterprogramma in Benin. Dat project had 50 miljoen euro gekregen van de Nederlandse ontwikkelingshulp. De samenwerking met Benin werd vervolgens opgeschort.

Grootschalige corruptie door westerse oliebedrijven

Corruptie beperkt zich echter niet tot ontwikkelingslanden. “Zo constateerde een lid van de Senaat van de staat Californië in 2015 dat er sprake was van corruptie bij het verstrekken van vergunningen aan oliebedrijven die afvalwater onder de grond lozen.” Het rapport vermeldt nog vele andere voorbeelden van corruptie in de sector.

Volgens het WIN-rapport kan met beter bestuur en corruptiebestrijding wereldwijd ongeveer 67 miljard euro per jaar bespaard worden, geld dat dan in de drinkwatervoorziening kan worden geïnvesteerd en dat anders verloren zou gaan door corruptie.

Bron: Corruption Swallows a Huge Dose of Water

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!