Open brief - Annelies Baeten

Beperking psychotherapie: open brief aan minister De Block

Als het aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block ligt kan je in de toekomst enkel psychotherapeut worden wanneer je psychologie, pedagogie of geneeskunde studeerde én een bijkomende opleiding psychotherapie hebt gevolgd. Afgestudeerden aan hogescholen worden uitgesloten.

maandag 21 maart 2016 15:10
Spread the love

Beste mevrouw de Minister, mevrouw De Block,

Het persbericht dat u enkele weken geleden de wereld instuurde, ligt me zwaar op de maag. Als het aan u ligt kan je in de toekomst immers enkel psychotherapeut worden wanneer je psychologie, pedagogie of geneeskunde studeerde én een bijkomende opleiding psychotherapie hebt gevolgd.

Zelf ben ik ondertussen tien jaar afgestudeerd als maatschappelijk assistent, werkte verschillende jaren enthousiast in de jeugdhulp en geef momenteel als praktijkdocent les aan de Thomas More hogeschool in de opleiding Sociaal Werk. Uit nieuwsgierigheid naar meer en andere methodische kaders en om me meer in mijn werk te kunnen verdiepen, ging ik een vierjaarse psychotherapieopleiding volgen. In september 2016 gaat mijn vierde en laatste jaar in.

Drie jaar mentale en emotionele investering, veel verrijking, inzicht, ervaring en bijna vijfduizend euro later, hoor ik u doodleuk zeggen dat niet iedereen de geschikte vooropleiding heeft om het beroep van psychotherapeut uit te voeren. Door een afbakening in vooropleiding wilt u cliënten beschermen en kwaliteit garanderen. Maar beste mevrouw De Block, voor mij gaat het niet zomaar over vooropleidingen. Het gaat over passie, geschiktheid, werken met hart en ziel. Psychotherapie geven is iets dat niet voor iedereen is weggelegd.

Het vraagt veel zelfreflectie en eigen proceswerk. Je hebt enkel jezelf als instrument, een instrument dat je niet genoeg in vraag kan stellen bij collega’s om te verbeteren.
Theorie en kaders zijn onmisbaar, maar niet zaligmakend.

Als ik kijk naar hoe wij op de ‘sociale hogeschool’ tijd en middelen investeren in o.a. agogische reflectie, methodiek- en trainingsvakken, persoonlijk traject en stage, onderbouwd door de menswetenschappelijke theoretische vakken, dan durf ik met fierheid zeggen dat onze studenten op school en in de praktijk werken aan dat instrument en kwaliteit, veel kwaliteit, bieden in cliëntcontacten. Ik wens het u toe het zelf te kunnen ervaren. Ik ben het beu dat professionele bachelors, mensen met een praktijkgerichte hogeschoolopleiding, die theoretisch onderbouwd is, stiefmoederlijk worden behandeld. En vele opleidingen met ons, ook al spreek ik enkel over de mijne. Enkele weken geleden stonden de hogescholen nog op om meer geld te vragen aangezien kleuters evenveel gesubsidieerd worden als hogeschoolstudenten. Ik pleit voor gelijkwaardigheid en samenwerking, niet voor uitsluiting.

Als u de kwaliteit van psychotherapeuten wil controleren, heeft u gelijk. Ik wil ook de beste zorg voor iedereen. Dit doet u echter niet, naar mijn mening, door die mooie ambacht enkel voor te behouden voor bovenstaande masters. Ik geloof dat deze regering beter kan. Dat er ruimer en creatiever kan moet gedacht worden om kwaliteit te garanderen. Ik wil u vragen uw beleid te herbekijken en daarbij een brede, diverse afvaardiging van menswetenschappers aan het woord te laten, uit de verschillende therapiestromingen, de hogescholen en de universiteiten.

Het werkveld is al mee. Nu het beleid nog. Het gaat over een hart hebben voor mensen. Op dit moment voel ik dat niet, langs uw kant, en pakt me dat enorm. Want ik geloof dat u ons nog zal nodig hebben.

Vriendelijke groeten,

Annelies Baeten

take down
the paywall
steun ons nu!