Windturbines in een rapenveld in Sandesheben, Duitsland (Jürgen from Sandesneben, WikiMedia Commons)

Verdubbelde investering in duurzame energie bespaart wereld 3730 miljard euro

Het aandeel hernieuwbare energie wereldwijd verdubbelen heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie, berekende het International Renewable Energy Agency.

vrijdag 18 maart 2016 11:44
Spread the love

Elke euro aan investeringen in duurzame/hernieuwbare energieproductie levert tot vijftien euro besparingen op. De cijfers in het rapport Doubling renewables can save trillions van het International Renewable Energy Agency (IRENA)1 zijn indrukwekkend: als het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieproductie verdubbeld wordt tegen 2030 kan de wereldeconomie jaarlijks 3730 miljard euro besparen. Dat is vijftien keer de kost van de investering die nodig is voor deze verdubbelde investering.

Deze enorme winst is onder meer te danken aan het remediëren van de gevolgen van de klimaatverandering en aan besparingen in de gezondheidszorg die daar uit voortvloeien. Deze verdubbeling zou ook de luchtvervuiling genoeg doen dalen om vier miljoen doden per jaar te voorkomen.

“De verdubbeling van het aandeel duurzame energie is niet alleen doenbaar, het is ook goedkoper”, besluit Adnan Amin, directeur-generaal van IRENA. “Het rapport toont bovendien dat dit ook maatschappelijk en ecologisch verantwoord is. Het leidt tot meer banen, redt miljoenen levens door een lagere luchtvervuiling en zet ons op weg om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden.”

De energietransitie naar duurzame energieproductie, weg van traditionele energieproductie uit steenkool, petroleum en kernenergie is zich volop aan het voltrekken, maar om de wereldwijde klimaat- en ontwikkelingsdoelstellingen te halen, moet de volgende fase zich richten op transport, verwarming en afkoeling, aldus IRENA.

Bron: Doubling renewables can save trillions

1   Het International Renewable Energy Agency (IRENA) is een intergouvernementele organizatie voor de promotie van hernieuwbare energie. Ze werd opgericht in 2009. 143 VN-lidstaten zijn er lid van.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!