Kindergeld en herverdeling

Kindergeld en herverdeling

Nu het kindergeld geregionaliseerd is duiken de Vlaamse denkpistes op. Voorlopig is het enkel het uitbetalingsloket dan van België naar Vlaanderen verhuist. Vlaanderen wil met dit deel, dat afkomstig is van de sociale zekerheid, een eigen sociaal beleid voeren.

donderdag 17 maart 2016 09:33
Spread the love

Men wil het bedrag afhankelijk maken van het inkomen van de ouders. Dit lijkt sociaal maar is het in wezen niet. Het is een verborgen agenda van besparing en uitholling van de sociale zekerheid.

De uitbetaling die aan de rijkeren in mindering gebracht wordt zal niet in zijn geheel doorgestort worden aan de armsten. Dit wordt een platte besparing.

Men schermt met herverdelen maar daar dient het kindergeld niet voor.

Kindergeld is eigen aan het kind en niet aan de ouder. Dit is fundamenteel ieder kind is gelijk.

De sociale zekerheid is een solidariteitssysteem tussen ALLE lagen vand e bevolking. Jonge tweeverdieners met gezonde tieners als kinderen betalen ,terecht, veel aan de sociale zekerheid en krijgen enkel het kindergeld terug . Wanneer men dit zou afschaffen is er een belangrijke bevolkingsgroep die betaalt en niks terug krijgt. Het draagvlak voor de sociale zekerheid zal hierdoor ondermijnd worden. Niemand betaalt graag zonder return. Precies deze verborgen agenda stuwt mensen naar private verzekeringen inzake zieke en werkloosheid. Dat is juist wat het liberalisme wil, individualisme ten top.

Herverdeling moet niet gebeuren via het kindergeld , daarvoor is het net bedoeld, maar door een eerlijke fiscaliteit met sterke progressieve belastingen op arbeid en kapitaal.

 

take down
the paywall
steun ons nu!