De jeugd is de toekomst, investeer in onderwijs
Olivier Goessens

De jeugd is de toekomst, investeer in onderwijs

Een aantal docenten en studentenvertegenwoordigers van Vlaamse hogescholen en universiteiten hebben een gezamenlijke oproep gelanceerd om meer zuurstof te geven aan het hoger onderwijs. De oproep heet 'De jeugd is de toekomst.

donderdag 17 maart 2016 18:32
Spread the love

Onderwijs is een van de troeven van onze samenleving en een van de hoekstenen van onze democratie. Onderwijs kan jongeren doen ontplooien, kennis verdelen en maatschappelijke problemen oplossen. Onderwijs schept de toekomst. Maar om die rol te kunnen vervullen heeft het onderwijs middelen nodig. Zuurstof. Anders verliest het niet alleen zijn kwaliteit maar ook zijn democratisch karakter.

Overvolle lesruimtes, versleten gebouwen, te weinig materiaal, extra facturen en hoger inschrijvingsgeld raken aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons onderwijs. De oorzaak ligt bij de achterophinkende overheidsfinanciering. In tien jaar tijd zijn er 33.376 hogeschoolstudenten bijgekomen, maar in diezelfde periode is de financiering per student met een kwart gedaald. Dezelfde trend is te zien bij de universiteiten.

Studenten moeten dit jaar 40% meer inschrijvingsgeld betalen. De studenten hebben dus een zware financiële inspanning gedaan, maar de overheid bespaart 800 miljoen euro op onderwijs. Dus meer betalen voor minder onderwijs.

Van het personeel wordt verwacht dat het steeds performanter is met minder middelen. Het onderwijzend personeel staat voor steeds grotere groepen les te geven. Hun beroep wordt steeds zwaarder en flexibeler, ze moeten meer werken maar zien hun loon niet stijgen. Niet verwonderlijk dat burn-out, stress en gebrek aan motivering toenemen.

De jeugd is de toekomst, en de toekomst is aan de jeugd. In Frankijk hebben jongeren recent de hashtag #OnVautMieuxQueCa gelanceerd (‘Wij zijn meer waard dan dat’); hetzelfde is waar voor de Belgische jongeren. Het is tijd om in de jeugd te investeren. Tijd om in actie te schieten.

Wij, studenten, docenten en personeel, die deze oproep lanceren, nodigen jullie uit:

1) Om deel te nemen aan de samenkomst op het Martelarenplein in Brussel op 18 maart om 9u30. We willen gehoord worden door minister Crevits en de regering Bourgeois.

2) Om deel te nemen aan de Grote Parade van Hart boven Hard op 20 maart in Brussel. Samen met duizenden jongeren, werkende mensen, artiesten en burgers vinden we het vertrouwen in onszelf en in de toekomst terug. We komen op voor een positief alternatief. Wij willen terug zuurstof voor het hoger onderwijs. Een ander beleid is mogelijk, een beleid dat denkt aan de toekomst van ons allemaal, een beleid dat investeert in hoekstenen van onze samenleving, in plaats van erop te besparen.

We stellen voor om elkaar daar terug te vinden en in groep op te stappen met onze gezamenlijke boodschap: ‘de jeugd is de toekomst, investeer in onderwijs’

3) Om de toekomst niet op te geven. Als we niet gehoord worden door de regering Bourgeois, zullen we nieuwe initiatieven nemen om onze boodschap uit te dragen.

 

De oproep heet ‘De jeugd is de toekomst, investeer in onderwijs’ en werd gelanceerd als een petitie op change.org.

Ondertekenaars:

Jan Dumolyn, hoogleraar geschiedenis aan de UGent

Bart Van Bouchaute, docent politicologie aan de Arteveldehogeschool

Raf Debaene, docent filosofie aan de Arteveldehogeschool

Charlotte Van Cleemput, voorzitster opleidingsstudentenraad sociaal werk aan de Arteveldehogeschool

Kasper Libeert, opleidingsstudentenraadsociaal werk aan de Arteveldehogeschool

Sibren De Greef, studentenvertegenwoordiger aan de Sociale Hogeschool Leuven

Paco Van Molle, studentenvertegenwoordiger Odisee

Lieselot De Vylder, student Odisee 

Sarah Van Acker, studentenvertegenwoordiger voor de faculteit Letteren aan de UGent

Matthias Vanderheyden, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur aan de UGent

Olivier Goessens, studentenvertegenwoordiger voor de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB

take down
the paywall
steun ons nu!