Het Monster van de Angst

Het Monster van de Angst

maandag 14 maart 2016 12:31
Spread the love

Anne Vegter: Het Monster van de Angst

Welkom op de blog van Radio 68.

 Toen de als “cryptisch” bekend staande Anne Vegter in 2013 werd aangesteld als de Nederlandse Dichter des Vaderlands, vond ze vrij snel een taal waarmee ze iedereen wist aan te spreken, “een taal waarin gereageerd wordt op onze tijd, op de sociale omstandigheden, op wat gebeurt”.

Ze vond ook vrij snel de “thema’s waarover ik ook iets kan zeggen met mijn hart”. Vegter linkte haar nieuwe opdracht aan haar ervaring als toneelschrijfster : in een idioom dat sterk de spreektaligheid benadert, lucht ze haar hart over de problemen die niemand onverschillig kunnen laten: de angst en de onzekerheid. Geen wonder dat ze feilloos het verband legt tussen de aanslag op Charlie Hebdo en de vluchtelingenproblematiek.

Het gedicht over Charlie Hebdo heet, heel pakkend, “Aanlag op de liefde”. Ook de moordpartijen in Parijs, die plaatsvonden enkele dagen voor haar lezing van 18 november in het Gentse Poëziecentrum, werden poëtisch verwerkt.

De Rotterdamse burgemeester riep toen zijn burgers bijeen voor een grote demonstratie om, aldus Vegter, gezamenlijk “hun afschuw uit te spreken en hun angst te delen”. Die demonstratie inspireerde haar tot een gedicht dat verscheen in de Nederlandse krant NRC en dat ze ook nog eens mocht voorlezen op televisie: “Het Monster van de Angst”, waarvoor ze zich baseerde op de ritmiek van het Leo Vromans “Vrede”:  

“kom vanavond uit je huizen,
tien keer honderd, duizenden
slecht vanavond alle grenzen
sluit je aan bij al die mensen
die verhalen van hun harten
die op zaterdag verschroeiden
aan de kranten die ontvlamden
in miljoen miljoenen handen
kom vanavond uit je huizen
tien keer honderd, duizenden
stemmen gaan over pleinen
scherper, luider, groter, kleiner:
om de angst nu af te leren
die ons vreet, ons wil verteren
kom vanavond uit je huizen,
honderden maal duizenden
om dat monster te bezweren”.

Hoe Anne Vegter verder denkt over de herovering van de artistieke vrijheid, geweld en de vluchtelingenproblematiek, komt uitgebreid op Radio 68 aan bod.

Eddy Bonte

Radio 68 zendt de hoogtepunten uit van het Poëzie Rendez-Vous die Anne Vegter hield in het Poëzicentrum op 13 november 2015, aangevuld met een exclusieve voorleessessie en passages uit een exclusief gesprek met Radio 68. Gedicht: © Anne Vegter. 

De uitzending   Anne Vegter: maandag 14 en dinsdag 15 maart, telkens om 1500 en 1900 uur in het programma “Free Speech / De Gedachten zijn Vrij” op www.radio68.be “Free Speech * De Gedachten zijn Vrij” is een wekelijks programma van 1200 tot 2000 uur op maandag en dinsdag.

Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!