Parlementslid Zuhal Demir (N-VA) profileert zich op kap van de vluchtelingen

Parlementslid Zuhal Demir (N-VA) profileert zich op kap van de vluchtelingen

vrijdag 11 maart 2016 20:12
Spread the love
In “Dezondag” van 28 februari ll. vertelt Volksvertegenwoordigster Zuhal Demir van NV-a. over haar deelname aan het programma “Terug naar eigen land” van VT4. Ze volgde samen met enkele andere bekende Vlamingen de route die vluchtelingen volgen om naar Europa te komen. In dat artikel pleit ze voor een gelijk Europees statuut voor vluchtelingen. Ze doet ook heel wat andere uitspraken maar die zijn dikwijls tegenstrijdig en onduidelijk. We stellen vragen bij haar verklaringen en dienen haar ook van antwoord.

Zuhal Demir:“ Vandaag komen ze allemaal naar de landen van West Europa”
Zou er iemand geloven dat België of Europa overspoeld worden door vluchtelingen en ze allemaal naar West Europa komen? Zuhal Demir kent de juiste cijfers en toch wil ze de bevolking angst aanjagen. Wat zijn de feiten. Jordanië vangt reeds 650.000 Syrische vluchtelingen op, wat overeenkomt met bijna 10% van de bevolking? Turkije: 1,9 miljoen of het meeste vluchtelingen ter wereld. Libanon vangt bijna 1,2 miljoen vluchtelingen op, wat 27% van zijn bevolking is?
In België zou dit overeenkomen met bijna 3 miljoen vluchtelingen, daar waar we vorig jaar zo’n 35.000 asielzoekers hebben opgevangen…
Dan komen beweren dat ze “vandaag allemaal naar landen van West-Europa komen” is moedwillige manipulatie voor eigen politiek belang.

Zuhal Demir:“Vorig jaar zijn 5000 mensen gestorven in de Middellandse zee. Ze nemen alle risico’s om hier te geraken want ze denken dat ze hier zomaar een loon, auto en huis krijgen.”  Mensen vluchten niet voor een auto of andere luxe, al dromen ze natuurlijk van geluk en welvaart. Ze zoeken een veilig en menswaardig bestaan en daarvoor riskeren ze hun leven tijdens de vlucht. Dat weten Demir en Nv-a natuurlijk ook maar blijven maar uitroepen dat de vluchtelingen profiteurs zijn die alleen maar naar Europa en Belgie vluchten voor de rijkdom die er hier is. En zo gaat de stemmingmakerij maar verder. Het is werkelijk schandalig om de vluchtelingen zo te schofferen en om op hun kap te willen scoren.

Zuhal Demir: Hoe die mensen moeten overleven in kampen is echt mensonwaardig. Vandaag betalen we veel voor de vluchtelingen bij ons. Doe het anders en investeer dat geld in opvang in kampen in hun eigen regio”
Honderd procent akkoord dat de kampen mensonwaardig zijn. Maar… waarom gebeuren die investeringen nog niet. Waarom namen volksvertegenwoordiger Demir of haar ministers van NV-a nog geen initiatief? Men heeft hiervoor zelfs Europa niet nodig. België kan zelf gelden vrijmaken om in een of meerdere kampen het leven menswaardig te maken. Men kan ook vluchtelingen gaan ophalen ( hervestiging) en hier een menswaardig leven geven. Het gaat dan niet alleen over de kampen die zij nu bezocht heeft, maar over alle vluchtelingenkampen in de wereld.

Zuhal Demir:“ Die kampen zouden moeten dorpen zijn met onderwijs, gezondheidszorg, stabiele huizen, zodat mensen niet hoeven te vluchten naar West-Europa. We helpen ze niet door vluchtelingen naar hier te brengen”
Als de kampen dorpen moeten worden, waarom dan alleen dorpen in arme landen uit de regio en niet in West-Europa? Demir spreekt ook niet over de toekomst van deze mensen. Voor de rest van je leven in een kamp wonen, zonder toekomst, zonder hoop en zonder werk, is dat een oplossing? Bovendien vinden de meeste vluchtelingen dat ze juist wel geholpen zijn door naar hier te komen, toch zolang ze in eigen land niet op een menswaardige wijze kunnen overleven..

Zuhal Demir: “We moeten de Europese grenzen sluiten en hotspots (bureaus waar men mensen registreert) instellen. Daar moeten vluchtelingen gescreend worden. Wie echt op de vlucht is voor oorlog moet een tijdelijk verblijfsstatuut krijgen en dan verdeeld worden met een spreidingsplan over alle landen van Europa.”
Waar moet men die hotspots plaatsen? In Europa of buiten de grenzen? Als het buiten Europa is, in welk land dan wel en hoe gaat men dat organiseren? Europa krijgt nu nog niets binnen de EU geregeld. Dit principe van een buiten-Europese hotspot en asielprocedure zou een humanitaire oplossing kunnen zijn. Men zou het dan ook in Libanon en Jordanië moeten organiseren, en zelfs elders in de wereld in de vluchtelingenkampen. Zo zouden mensen niet langer duizenden kilometers in afschuwelijke omstandigheden moeten afleggen en zouden ze niet meer verdrinken in de zee. Als de hotspots binnen Europa komen, zal het niet veel helpen als men de grenzen afsluit.Hoe dan ook bieden zulke hotspots geen antwoord op de huidige situatie in de Middellandse Zee.
En waar zullen de asielzoekers opgevangen worden? En met welke procedure worden de asielzoekers behandeld? Een nieuwe Europese procedure of de Belgische en dat voor alle EU-landen? En wie gaat dit alles financieren?
En hoe gaat men dan de vluchtelingen spreiden en zal een spreiding wel lukken als men weet dat de EU verleden jaar besliste om 120 000 vluchtelingen te spreiden over Europa en er tot op heden slechts een paar honderd van terecht zijn. Ondertussen gaat het over meer dan een miljoen vluchtelingen en sluiten meer en meer EU landen hun grenzen en weigeren vluchtelingen op te vangen. Zoveel vragen waar Demir bewust geen antwoord op geeft.

Zuhal Demir: “ Al de mensen die niet op de vlucht zijn voor oorlog moeten terug”
Naar waar stuur je die mensen terug? Stuur je ze naar Griekenland, naar Turkije, naar hun land van afkomst? En hoe organiseer je dat? En wat doe je met alle mensen die volgens de conventie van Genève wel kunnen erkend worden als vluchteling, ook al zijn ze geen oorlogsvluchteling. Het gaat hier over personen die asiel willen aanvragen omwille van gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.
Neem iemand die van Oeganda komt en daar vervolgt werd omwille dat hij homo was. Al deze personen worden volgens Demir gedeporteerd.

Zuhal Demir: Europa zou een speciaal statuut moeten invoeren voor vluchtelingen dat in alle landen gelijk is.”
Ze vertelt niet of dat wil zeggen dat Europa dan ons huidig Belgisch systeem moet overnemen, of nog een beter of wel een slechter. Als het de overname is van ons Belgisch statuut dan zijn we natuurlijk voor een eenvormig Europees statuut. Nv-a kennende zal Demir wel bedoeld hebben om een slechter sociaal statuut in te voeren. En over het kindergeld kan het niet gaan want daar mag België nu al van afwijken en het zou bovendien niet zoveel opbrengen.

Zuhal Demir:“Merkel heeft alleen voor chaos gezorgd”
Mensen opvangen is niet voor chaos zorgen. Het zijn juist de politici zoals Demir en politieke partijen van binnen- en buitenland die de vluchtelingen niet willen opvangen in Europa, die zorgen voor chaos. Zij die zelfs de vluchtelingen uit het Europees spreidingsplan niet willen opvangen zorgen voor de Chaos. Het zijn de landen die hun grenzen sluiten met prikkeldraad en de vluchtelingen beschieten met traangas die zorgen voor chaos. Het is Europa dat niet in staat is om een asiel en migratiebeleid te voeren die zorgt voor chaos. Voor Merkel zijn samenhang in Europa en menselijkheid bij de opvang van vluchtelingen haar prioriteit. Bedankt Angela Merkel voor je voorbeeld.

Zuhal Demir: “ Push-backs naar Turkije want dat is een veilig land. Erdogan doet niets, maar wil wel de Koerden aanvallen. EU-lidmaatschap voor Turkije is daarom waanzin”
Eigenaardig dat je vluchtelingen terug wil sturen naar Turkije en in een adem Turkije afschildert als een ondemocratisch land dat zeker niet bij de EU mag komen

Ten slotte stellen we vast dat Zuhal Demir heel wat voorstellen heeft om te verhinderen dat vluchtelingen naar West Europa komen. Alhoewel we eerlijkheidshalve moeten toegeven dat Demir in de uitzending van VT’4 wel meer befrip en bereidheid aan de dag legde indien Koerden, haar “eigen volk”, zouden vluchten naar West Europa. We lezen of horen ook geen voorstellen om de oorzaken van de vluchtelingenstromen aan te pakken.
Politici moeten ethisch handelen en de vluchtelingen opvangen. In tweede orde moeten ze die opvang beheren en beheersen en dat kan nog steeds door een spreiding over de EU-landen. Tenslotte moeten ze zorgen voor oplossingen en vooral de oorzaken van de vluchtelingenstromen aanpakken. Politici zijn er niet om mensen angst in te boezemen voor vluchtelingen in de hoop zo electoraal beter te scoren.

Pol Van Camp
ex-voorzitter vzw Recht op Migratie

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!