Vrouwen verdienen 20 procent minder dan mannen en wat daar aan te doen

Als vrouwen in 2015 evenveel wilden verdienen als mannen, moeten ze werken tot 13 maart 2016. De Equal Pay Day schuift langzaam op. Maar aan dit tempo zal volledige gelijkheid nog 35 jaar op zich laten wachten, zeggen het ABVV en zij-kant, organisatoren van de Equal Pay Day.

donderdag 10 maart 2016 08:51
Spread the love

In 2005 bedroeg de loonkloof nog 28 procent. In dat jaar organiseerden het ABVV en vrouwenorganisatie zij-kant voor het eerst een Equal Pay Day. Die viel toen op 31 maart. Vandaag bedraagt de loonkloof 20 procent.

Aan dat percentage komen ABVV en zij-kant door de gemiddelde brutomaandlonen van mannen en vrouwen te vergelijken. Zij houden daarbij wel geen rekening met voltijds of deeltijds werk. “Deeltijds werk is niet genderneutraal”, zeggen ABVV en zij-kant daarover. “In 2014 werkte 41 procent van de vrouwelijke loontrekkenden in de privésector deeltijds, tegenover slechts 9 procent van de mannen.”

Deeltijds werken is geen vrije keuze. Uit een enquête van ADSEI bleek dat slechts 8,5 procent van de deeltijds werkende vrouwen aangaf dat zij niet voltijds willen werken. Als ze dan toch opteren voor deeltijds werk, is dat omdat de job niet te combineren is met de zorg voor kinderen of omdat bepaalde sectoren waar veel vrouwen werken geen voltijdse banen aanbieden.

Als je de bruto-uurlonen naast elkaar legt, dan doen vrouwen het iets beter. De loonkloof krimpt dan tot 11 procent. Een deel van die loonkloof kan verklaard worden doordat vrouwen in sectoren terechtkomen waar de lonen lager zijn.

Twee op de drie laaggekwalificeerde jobs wordt ingevuld door vrouwen. Het gaat om jobs als huishoudhulp of in de schoonmaak. België telt ongeveer 220.000 vrouwelijke schoonmakers en huishoudhulpen, tegenover 20.000 mannen.

Jaren 1950

Niet alleen voor laaggeschoolden geldt dat verschil. Sociologen Ignace Glorieux en Ilse Laurijssen (VUB) vergeleken in 2014 verschillende studies over de inschrijvingen aan de universiteiten en stelden vast dat meisjes en jongens vandaag nog altijd voor dezelfde opleidingen kiezen als eind jaren vijftig. En net die richtingen waar vrouwen voor kiezen, worden economisch lager gewaardeerd. In de professionele bachelor Industriële wetenschappen en Technologie is 89 procent in de aula een man. In de richting Sociale gezondheidswetenschappen maakten vrouwen bijna negen op de tien studenten uit.

De bruto-uurlonen houden bovendien geen rekening met extralegale voordelen. Bij de bedienden rijdt 27procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen rond met een auto van het werk. Voor een stuk heeft dat te maken met het feit dat hoe hoger je kijkt in een bedrijf, hoe minder vrouwen je tegenkomt. In 2014 telde bijna de helft van alle onderzochte directiecomités geen enkele vrouw.

ABVV en zij-kant gaan vrijdag actievoeren in Brussel. In het lijvige dossier dat ze elk jaar bijeen pennen, zitten ook tal van concrete voorstellen om de loonkloof veel sneller te dichten dan het huidige tempo. Zo stellen zij voor om het vaderschapsverlof uit te breiden en de opname ook te verplichten. In het onderwijs moeten leerlingen aangespoord worden om de rollen te doorbreken bij de studiekeuze.

Kleine ingrepen kunnen al een grote impact hebben. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool ontdekten bijvoorbeeld dat vrouwen sneller solliciteren voor mannenberoepen als de vacatures vervrouwelijkt worden. Denk aan jobaanbiedingen als ‘piloot/pilote’ of ‘loodgieter/loodgietster’. Als eerst de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, is het effect nog sterker.

Op de website www.equalpayday.be vindt u het volledige dossier.

 

take down
the paywall
steun ons nu!