Niet-autobezitters gezocht voor nieuw boek

Niet-autobezitters gezocht voor nieuw boek

woensdag 9 maart 2016 17:32
Spread the love

Beste,

Ik ben op zoek naar mensen die door zonder eigen auto door het leven gaan en hierover willen getuigen in het nieuwe boek dat ik dit najaar wil uitbrengen. Het wordt de opvolger van ‘Leven zonder auto” dat  ik medio 2014 uitbracht. De oplage ervan is momenteel zo goed als uitverkocht. Werktitel voor het nieuwe boek is ‘Mobieler zonder auto’. 

‘Leven zonder auto’(298 blz.) bevat het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en leeftijden zonder eigen auto, analyseert ‘het probleem auto’ met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur, lawaaioverlast, files, stress, financiën… en doet voorstellen hoe de overheid het leven zonder auto beter zou kunnen faciliteren. Het boek sluit af met concrete tips hoe men zich efficiënt kan verplaatsen zonder auto. 

Wie aan het nieuwe boek wil meewerken stuurt mij uiterlijk tegen 15 april zijn verhaal met onder meer aandacht voor de wijze waarop men zich verplaatst, de reden waarom men het bezit van de auto afwijst, de voor- en nadelen die men hiervan ondervindt en maatregelen die de overheid dient te nemen om verplaatsingen zonder auto te ondersteunen. Tot slot verwacht ik een aantal tips voor verplaatsingen zonder auto. 

Vooraleer het nieuwe boek gepubliceerd wordt ontvangt iedereen de tekst digitaal zodat men op voorhand weet in welke context zijn bijdrage verschijnt. Op dat ogenblik zal men nog steeds kunnen beslissen om zijn bijdrage terug te trekken. Ook in het nieuwe boek zal met nieuwe informatie het fenomeen auto geanalyseerd worden en voorstellen gedaan met betrekking tot het mobiliteitsbeleid. 

Wie zijn medewerking belooft ontvangt een exemplaar van het vorige boek aangevuld met een digitale bijlage (45 blz.) met geactualiseerde informatie tegen kostprijs van 10 euro (verzendingskosten inbegrepen) evenals een fikse korting op de nieuwe publicatie. Andere geïnteresseerden dienen 17,5 euro te betalen. Na storting op mijn bankrekening BE65 7855 2875 6196 krijgt U het boek toegestuurd.

  1. Stuur je deze mail door naar andere leden van je organisatie of kennissen?

Gegroet,

Luc Vanheerentals

Zelfstandig journalist (werkend voor het persagentschap Belga als correspondent voor Vlaams-Brabant, RandKrant, De Journalist, Radio-2 Vlaams-Brabant, ROB-tv, RING-tv, De Streekkrant Leuven)

Luc.vanheerentals@telenet.be

0497 29 80 89

take down
the paywall
steun ons nu!