Wereldvrouwenmars in Brussel

Op 8 maart verzamelen vrouwen in Brussel en laten hun stem horen. Tegen besparingen die vooral de vrouw treffen en met speciale aandacht voor vrouwen op de vlucht. De Wereldvrouwenmars eindigde aan het Rouppeplein.

dinsdag 8 maart 2016 15:52
Spread the love
“Wij hebben daarbij speciale aandacht voor de moeilijke situatie van vrouwelijke vluchtelingen en migranten. Omdat deze vrouwen en hun kinderen tijdens hun vlucht blootgesteld worden aan zelfs extreme vormen van gendergerelateerd geweld: fysiek geweld, verkrachting en seksueel misbruik, prostitutie, ontvoering door netwerken van mensenhandel en soms het risico lopen om zonder papieren te komen zitten… Nochtans wordt in de opvang en begeleiding van vluchtelingen en migranten niet voldoende rekening gehouden met de situatie van deze vrouwen en kinderen. Bovendien bemoeilijken de recente besparingsmaatregelen de werking van de vrouwenorganisaties die steun en omkadering geven aan deze vrouwen in hun strijd tegen seksueel geweld en sociale uitsluiting.”

take down
the paywall
steun ons nu!