Opinie - Ilse de Vooght

Over machtige prinsessen en eroderende vrouwenharten

Slechte wetenschap. Slechte gezondheidszorg. Slechte schoolresultaten. Meisjes die niet naar school mogen. Vooroordelen over mannen en vrouwen, over meisjes en jongens zijn niet onschuldig. Daarom roepen Femma, ACV, de onderwijsvakbonden COC en COV en Wereldsolidariteit op om op Internationale Vrouwendag de genderstereotypen onder de loep te nemen en te verschalken. Niet alleen goed voor balletdansers, eroderende vrouwenharten en machtige prinsessen maar voor de ganse samenleving.

maandag 7 maart 2016 11:17
Spread the love

 In 2013 vonden Italiaanse archeologen een Etruskische graftombe. In de tombe zagen ze een platform met daarop een skelet en een lans, en een tweede platform met daarop een gedeeltelijk verbrand skelet. Ook lagen er juwelen. De archeologen riepen het skelet met de lans uit tot een mannelijke krijger, misschien zelfs een prins. Het skelet met de juwelen moest de vrouw van de krijger zijn, concludeerden ze.

Ze hadden het mis. Verder botonderzoek wees het omgekeerde uit. De prins bleek een prinses te zijn, de lans symboliseerde haar hoge maatschappelijk status. Het skelet met de juwelen was ooit een man. In de Etruskische cultuur genoten vrouwen van veel vrijheid en macht en hielden mannen van bling-bling. Maar verblind door hun stereotype denkbeelden konden de archeologen daar niet bij.

Vrouwenharten eroderen

Mannenharten exploderen, vrouwenharten eroderen. Omdat hart- en vaatziekten meer bestudeerd worden bij mannen, zien artsen vaak over het hoofd dat het ziektebeeld bij vrouwen anders is. En missen ze massaal diagnoses. Osteoporose werd dan weer bij mannen lang over het hoofd gezien omdat het gold als een ‘vrouwenziekte’. Pas sinds 2007 worden de medicijnen tegen osteoporose getest op mannen.

Zodra leerlingen druk ondervinden om zich genderstereotiep te gedragen – dat wil zeggen dat meisjes zich meisjesachtig moeten gedragen en jongens jongensachtig, gaat hun band met de school, hun welbevinden en hun schoolse functioneren erop achteruit. Jongens doen het op school slechter dan meisjes om dat zij een kleinere bandbreedte hebben om zichzelf te zijn. Meisjes die voetballen bijvoorbeeld zijn aanvaard, de combinatie jongens en ballet bevindt zich nog in de taboesfeer.

Wereldwijd hebben 65 miljoen meisjes niet de kans om naar school te gaan als gevolg van armoede, geweld en discriminatie. Elke dag moeten er meisjes stoppen met naar school gaan omdat ze moeten helpen in het huishouden, vroegtijdig zwanger worden of moeten trouwen of omdat ze slachtoffer worden van geweld op school.

Hoewel vrouwen vaker hogere studies doen, plukken ze hiervan onvoldoende de vruchten op de arbeidsmarkt. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld bedraagt nog altijd 23%.

Slechte wetenschap. Slechte gezondheidszorg. Slechte schoolresultaten. Meisjes die niet naar school mogen. Vooroordelen over mannen en vrouwen, over meisjes en jongens zijn niet onschuldig.

Hokjesdenken doorbreken

Slagen we er in om ons hokjesdenken te doorbreken dat levert ons dit een beter welbevinden en beter schoolresultaten op voor alle leerlingen. Het Procrustes-onderzoek van de VUB, de Ugent en de K.U.Leuven toont dit aan. Rekening houden met sekse en gender leidt tot een betere wetenschap, gezondheidszorg en techniek, bewijst Stanford-professor Londa Schiebinger. Investeren in onderwijs voor meisjes is één van de beste investeringen die je kan doen om armoede een halt toe te roepen, zeggen de Verenigde Naties.

Redenen genoeg voor Femma, ACV, de onderwijsvakbonden COC en COV en Wereldsolidariteit om op Internationale Vrouwendag de genderstereotypen onder de loep te nemen en aan te tonen hoe we ze kunnen verschalken.   Niet alleen goed voor balletdansers, eroderende vrouwenharten en machtige prinsessen maar voor de ganse samenleving.

Inschrijven voor het event Klassevrouwen kan nog.

Ilse de Vooght is stafmedewerker bij Femma

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!