Opinie -

De dubbele moraal van ‘nooit meer oorlog’ in West-Vlaanderen

Waarom iedereen de solidariteitsmars in Zeebrugge moet bijwonen. Als er in Vlaanderen één plaats is waar we momenteel het hardst moeten schreeuwen voor solidariteit met de vluchtelingen dan is het wel aan de Belgische kust. De uitspraken van de kustburgemeesters Landuyt, Lippens en Vandenbussche zijn ronduit beangstigend en getuigen van een repressief beleid tegen de oorlogsvluchtelingen.

zondag 6 maart 2016 11:37
Spread the love

Dat hun woorden door journalisten uit de context gerukt worden, willen we graag aannemen. Het is echter wachten op een antwoord dat humaner en constructiever klinkt en daar is geen excuus voor. Het vluchtelingenbeleid in West-Vlaanderen staat overigens haaks op de boodschap die de provincie en Westtoer aan toeristen en burgers willen meegeven in het kader van de herdenking van de ‘Grote Oorlog’.

Hiervoor maakten diezelfde burgemeesters twee jaar geleden namelijk miljoenen euro’s vrij om zowel volwassenen als jongeren en kinderen bewust te maken van het thema ‘nooit meer oorlog’. En het is die dubbele moraal die burgers en vrijwilligers aan de kaak willen stellen tijdens de solidariteitsmars. De moraal van commercialisering van de herdenking aan de gruwelijke oorlog versus de criminalisering van slachtoffers van een hedendaagse oorlog, is walgelijk.

Nochtans sprak gouverneur Decaluwé twee jaar gelden op de academische zitting in het kader van de herdenking wel degelijk wijze woorden toen hij zei “dat alle slachtoffers v/d wereldoorlog herdacht moeten worden zonder ze op te delen in winnaars of verliezers, goeden of slechten, burgers of militairen en dat de herdenking in de eerste plaats een duidelijke boodschap is aan mensen die geleden hebben in extreem moeilijke omstandigheden tijdens de waanzinnige periode waarin ze leefden”.

Dat die historische woorden blijkbaar vergeten worden als we kritische antwoorden willen op de vluchtelingencrisis vandaag, kan op weinig begrip rekenen bij de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten in Duinkerke en Calais en opvangcentra overal in het land. Het effect van deze aanpak is namelijk dat burgers gevoed worden met angst, negatieve beeldvorming en deshumanisering van vluchtelingen. Het is dan ook onthutsend om te moeten vaststellen dat het burgers en vrijwilligers zijn die vandaag invulling geven aan het woord solidariteit.

Extra oproep om morgen een warme vuist voor solidariteit te maken!

Hart boven Hard organiseert de solidariteitsmars door Zeebrugge. Ze roepen iedereen op om mee te stappen en op die manier een gastvrije en solidaire boodschap te verspreiden aan zowel de vluchtelingen als de lokale bevolking. Dus pak vrienden, familie, kennissen en buren bij de arm en kom met die vredesvlaggen en muziekinstrumenten je stem verheffen om te ijveren voor een solidaire, gastvrije en humane opvang van (oorlogs)vluchtelingen. In Gent en Brussel kwamen de afgelopen weken duizenden mensen op straat om die boodschap massaal uit te dragen. Nu is het broodnodig om dat ook in Zeebrugge te doen! Wij van Bredene en Gent met een hart voor Vluchtelingen weten dat kinderen, ouders, verenigingen en burgerinitiatieven de negatieve beeldvorming over vluchtelingen wel willen en moeten ombuigen.

En ook daarom moet je komen morgen…

Na Gent gaat de extreemrechtse organisatie Pegida nu ook naar Zeebrugge om te manifesteren tegen de komst van asielzoekers. Die ‘asielzoekers’ zijn mannen, vrouwen en kinderen die hun leven wagen om buiten hun eigen land op zoek te gaan naar bescherming en veiligheid. Op die tocht botsen de vluchtelingen op allerlei hindernissen en worden hun meest fundamentele rechten systematisch geschonden, ook in België.

Vertrek aan de grote markt in Zeebrugge.

We vertrekken om 14u aan de Grote markt van Zeebrugge. Het initiatief gaat uit van organisaties en burgers die bij de overheden ijveren voor de garantie dat de opvang en de zorg ten aanzien van vluchtelingen altijd op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier wordt georganiseerd. Het is hartverwarmend om vast te stellen hoeveel die solidariteit leeft!

Sofie D’Hulster
Bredene met een hart voor Vluchtelingen en Hart boven Hard

take down
the paywall
steun ons nu!