Voedselbedeling in de Mexicaanse stad Tabasco (Mauricio Ramos/IPS)

Latijns-Amerika wil honger uitroeien tegen 2025

Latijns-Amerika en de Caraïben kunnen de eerste regio's ter wereld worden die honger en armoede uitroeien voor het jaar 2030. Dat meldt José Graziano da Silva, directeur van de VN-Voedsel -en Landbouworganisatie FAO.

donderdag 3 maart 2016 13:15
Spread the love

Honger en armoede de wereld uit helpen, zijn de eerste twee Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN voor de periode 2015-2030  (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingssdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties?)

Honger is volgens de definitie van de VN elke tekort aan voeding voor de nodige energiebehoeftes van de dagelijkse activiteit. Chronische honger lijdt tot ondervoeding. Ondervoeding kan ook bestaan zonder honger, door eenzijdig eten. Volgens de Millenium Doelstellingen (MDG) van de VN voor de periode 2000-2015 moest het aantal mensen dat aan honger lijdt met de helft verminderen tegen 2015. De nieuwe SDG-doelstellingen willen de honger volledig uitroeien tegen 2030.

In 1990 leed 14,7 procent van de bevolking van Latijns-Amerika en de Caraïben nog honger. Meer dan 66 miljoen mensen waren niet in staat dagelijks voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen voor een gezond leven. Het aantal hongerigen is in de regio inmiddels gedaald tot 34 miljoen, ruim 5 procent van de bevolking. De bevolking groeide in dezelfde periode aan met 130 miljoen mensen.

Millenniumdoelstellingen

Latijns-Amerika en de Caraïben zijn de enige regio ter wereld die de VN-MDG-doelstelling voor hongerbestrijding tegen 2015 haalde. Voortbouwend op dit succes, willen de regeringen van de regio reeds in 2025 een einde maken aan honger. Dat is vijf jaar eerder dan de SDG-doelstelling, die 2030 als streefjaar heeft. De betrokken landen hebben daarvoor diverse nationale programma’s opgesteld en afspraken gemaakt.

Naast honger is er ook nog een probleem met te eenzijdige voeding. Terwijl het aantal armen en hongerigen in de regio afnam, is 7,1 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar te zwaar. Bij volwassenen lijdt 22 procent aan zwaarlijvigheid. FAO-directeur Graziano da Silva pleitte op 1 maart 2016 tijdens een conferentie in Mexico-Stad voor meer invsteringen in duurzame landbouw, gewassen met een hoge voedingswaarde, gezonde voeding op scholen en voorlichting aan ouders over gezonde eetgewoonten.

Klimaat

Met de gevolgen van de klimaatverandering moet ook rekening worden gehouden, meldde Graziano da Silva. “Gezien het klimaat verandert – niet in de toekomst, maar nu – moeten regeringen inzetten op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, risicomanagement van rampen en structurele aanpassing aan de klimaatverandering.”

Tussen 2003 en 2013 leed de regio 11 miljard dollar eco,omisch verlies als gevolg van natuurrampen. Een derde van de bevolking woont in gebieden die een hoog risico lopen voor natuurrampen. Vooral kleine boeren, of boeren die voor eigen gebruik telen, zijn kwetsbaar, zei Graziano da Silva. “Zij zijn sterk afhankelijk van het klimaat en hebben weinig opvangcapaciteit om te herstellen van natuurrampen.”

Bron: Support for the Hunger-Free Latin America and Caribbean Initiative 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!