Climaxi wil niet dat Vlaamse klimaattop lege doos wordt.

Climaxi wil niet dat Vlaamse klimaattop lege doos wordt.

donderdag 3 maart 2016 17:08
Spread the love

vzw Climaxi, de beweging die de strijd voor een beter klimaat wil koppelen aan sociale rechtvaardigheid, werd deze voormiddag ontvangen op het kabinet van Minister Schauvliege. Een vijftiental mensen gingen er duizend klimaatvoorstellen bezorgen aan de minister. De kabinetsmedewerker verduidelijkte de visie van de minister op de aankomende Vlaamse klimaatconferenties.

Naar aanloop van de Vlaamse klimaattop in Parijs verzamelde Climaxi duizend klimaatvoorstellen bij de bevolking. Die stuurden we het voorbije jaar op naar verschillende Vlaamse en Federale ministers. Minister Schauvliege was de eerste die een delegatie ontving. Dertig procent van de klimaatvoorstellen gaan rond mobiliteit en openbaar vervoer. Mensen willen een degelijker, goedkoper openbaar vervoer en een fietsvriendelijk beleid.

Vanuit het kabinet Weyts kwam er nog geen reactie op de voorstellen rond zijn beleidsthema. Ongeveer vijftien procent van de mensen stellen zaken voor die hernieuwbare energie moeten stimuleren. Daar heeft Climaxi volgende week een gesprek rond met Minister Turtelboom.

Vandaag ging het evenwel over het hoofdstuk natuur, milieu en landbouw. Dit is het aandachtpunt van ook ongeveer 15 % van de deelnemers aan onze bevraging. Zij komen op voor méér groen en uitten zich tegen boskappingen. Een gevoelig thema sinds de Limburgse firma Essers een vergunning kreeg van de Vlaamse regering om een Europees beschermd bos te gaan kappen. Volgens het kabinet betekent groen méér dan bossen. Men wil vb. natuur ontwikkelen in de steden. Climaxi treedt deze redenering op zich bij maar blijft bij zijn standpunt tegen boskappingen en voor bosuitbreiding.

Op gebied van landbouw en visserij merkte Climaxi een opening van het beleid in de richting van biolandbouw, lokale producten en korte keten initiatieven. Climaxi gaf concrete voorbeelden die dit stimuleren en waarschuwde voor de ondoorzichtigheid van zogezegd ecologische labels als FSC (duurzaam hout) en MSC (duurzame vis) op dit vlak.

Onze grootste bezorgdheid is evenwel de betrokkenheid van de bevolking bij het toekomstige proces voor een Vlaams klimaatakkoord. Het kabinet wil vooral van verschillende sectoren vrijwillige engagementen horen. Climaxi wil dat ook het beleid bespreekbaar is en stelt dat dat niet alleen door politici en specialisten moet worden bedacht.

Tijdens het ophalen van klimaatvoorstellen kwamen we in contact met verschillende bevolkingsgroepen en zagen we dat iedereen in staat is om oplossingen aan te bieden. Een beleid laten ontstaan vanuit de bevolking vraagt meer dan openbare onderzoeken organiseren of burgerpanels samenstellen. Het veronderstelt een proces van onderuit zoals dat rond de eeuwwisseling in verschillende grote steden gebeurde (vb. participatieve democratie van Porto Alegre e.a.).

Tussen de conferenties door plant de Vlaamse overheid rond elk klimaatgebonden beleidsterrein ronde tafels. Climaxi werd zowel voor de conferentie als de ronde tafels uitgenodigd en bekijkt de volgende dagen op welke manier ze er kan in slagen om de bevolking bij dit idee te betrekken.

Filip De Bodt

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!