Een hommel met klevende stuifmeelkorrel (WikiMedia Commons)

Afsterven insecten door pollutie bedreigt productie voedsel

Bloembestuivende insecten zoals bijen, vlinders en kevers hebben het steeds moeilijker om te overleven. Daardoor wordt de wereldwijde voedselvoorziening bedreigd, blijkt uit onderzoek van IPBES, de VN-organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

donderdag 3 maart 2016 15:00
Spread the love

Bijen, wespen, vlinders en kevers zijn essentieel voor de bestuiving van verschillende soorten groenten, fruitbomen, notenbomen en bloemen. Volgens de VN-instelling Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is internationale actie nodig om te voorkomen dat deze insectensoorten verdwijnen. Er bestaan op de wereld 20.000 soorten wilde bijen.

De wereldwijde voedselproductie bestaat voor 75 procent uit planten die minstens deels afhankelijk zijn van bestuiving om vruchten voort te brengen. Sommige van die gewassen, zoals koffie en cacao, zijn een belangrijke inkomstenbron voor ontwikkelingslanden.Robijnkeelkolibrie (Archilochus colubris) 

Ook een aantal gewervelde dieren zoals bepaalde kleine vogels en vleermuizen die bijdragen aan bestuiving worden bedreigd, volgens IPBES. Onder meer kolibries voeden zich met nectar en verplaatsten zich daarvoor van bloem naar bloem. 

 Voor insecten is het risico op uitsterven moeilijker in te schatten, stellen de IPBES-onderzoekers, maar zij waarschuwen voor een “hoog risico” voor sommige soorten bijen en vlinders. Op sommige plaatsen in de wereld zou meer dan 40 procent van de bestuivende insecten bedreigd worden.

Insecten hebben het moeilijk om verschillende redenen. Een daarvan is het verbouwen van grote oppervlakken monoculturen van landbouwgewassen zonder ruimte voor wilde bloemen of andere wilde gewassen die voedsel bieden voor bestuivende insecten. Daarnaast zijn pesticiden gevaarlijk voor insecten en hebben bijen veel te lijden van parasieten en andere ziekteverwekkers.

De klimaatverandering heeft ook zijn impact, vooral op hommels. Door de opwarming van de aarde verandert het territorium van zowel de planten als de insecten, en ook de bloeitijd van planten.

Inheemse kennis herwaarderen

Het deel van de wereldwijde voedselproductie dat afhankelijk is van plantensoorten die bestoven moeten worden, is in de afgelopen vijftig jaar met 300 procent gegroeid. Deze plantensoorten hebben echter een lagere en instabielere opbrengst dan gewassen die niet afhankelijk zijn van bestuiving.

De onderzoekers pleiten voor een meer gevarieerde leefomgeving voor insecten. Dit kan bijvoorbeeld door meer bloeiende planten te zaaien in landbouwgebieden en steden, door traditionele landbouwpraktijken zoals vruchtwisseling te stimuleren, door uitwisseling tussen inheemse en wetenschappelijke kennis en door minder gebruik te maken van pesticiden.

Bron: Pollinators Vital to Our Food Supply Under Threat

take down
the paywall
steun ons nu!